Dagen öppnades av arrangörsföreningarnas respektive ordförande, SJ:s vd Crister Fritzon och Alstom Sveriges vd Björn Asplund. Först ut av talarna var infrastrukturminister Tomas Eneroth där huvudbudskapet var att nya stambanor ska byggas med separat finansiering mot bakgrund av det kraftigt ökande tågresandet och reviderade prognoser kopplat till hur klimatfrågan påverkar samhället. Ministern avslutade med den obligatoriska retoriska frågan: Vad händer om vi inte investerar? Klimatpolitiska rådets vice ordförande Johan Kuylenstierna gav en – trots alla utmaningar – positiv framtidsbild där det hållbara samhället utvecklas mot fossilfrihet i samklang med hänsyn till medborgarnas intressen. Just nu pågår fossilindustrins sista strid.

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski började i sin barndoms dagar då resor till kontinenten med nattåg var en realitet och beskrev därefter med inlevelse hur DN-tåget kommit till stånd. Det är en spännande entreprenöriell resa DN har inlett och intresset för kulturresorna är enormt. Många praktiska utmaningar – av järnvägsbranschen väl kända – har kantat projektet men inte stoppat det. Helt klart har Europas infrastrukturförvaltare mycket att förbättra.

Därefter tog Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör, vid. Lena svarade upp mot den inte så inlindade kritik som Peter Wolodarski nyss framfört. Varje år kommer beskedet att allt fler åker tåg. Vi har en fördubbling sedan 90-talet. Och det är få länder som haft sådan ökning. Sverige ligger långt fram i avregleringen och den har varit lyckad. Men vi har i stort sett samma järnväg som för 30 år sedan. Handelskammarprofiler med Johan Trouvé från Västsvenska handelskammaren i spetsen fick reflektera kring vad de nyss hört från Trafikverket. Mytbildningen av kostnader och kalkyler för nya stambanor var huvudtemat.

EU-kommissionens Sverigechef Katarina Areskoug Mascarenas höll en intressant introduktion till EU:s strävanden för närvarande med ny kommission unde Ursula von der Leyens ledning, och den tänkta transportkommissionären Adina Valien från Rumänien. Den nya kommissionen kommer inom kort att presentera en ”grön giv” med målbilden att EU ska bli den första klimatneutrala världsdelen. Vi fick även en översikt över utvecklingen av järnvägslagstiftningen de senaste åren.

Fortsättning följer.