Hoppa till innehåll

Konsult­rapport pekar mot kollaps för tågtrafik i spåren av ERTMS

I april 2019 hade Sveriges riksdag en utdragen debatt om ERTMS-utrullningen, och en eventuell paus i planerna och säkerställande av en realistisk utrullningsplan. Det var en följd av Riksrevisionens kritiska granskning som svart på vitt visade på att nyttorna för tågföretagen uteblivit och att utvecklingen av ERTMS ständigt fördyrats. Tågföretagen har under många år efterlyst ett statligt åtagande kring medfinansiering av investeringen och risker med ERTMS för tågoperatörerna. Redan 2017 bekräftade Trafikverket att fordonsägarna sparar miljardbelopp om införandet skjuts upp med 15 år. Både Riksrevisionen och Fossilfritt Sverige har liksom Trafikverket rekommenderat att staten medfinansierar, vilket nu också sker i olika länder i Europa. I exempelvis Tjeckien uppgår stödet till 85 procent av investeringen.

Till följd av att en lång rad tågföretag inte kommer hinna planera installation av ERTMS-ombordutrstning i tid – eller ens kan finansiera densamma – blir det allt svårare att uppnå målet med detta megaprojekt. Som en bekräftelse av de farhågor branschen framfört under mer än tio års tid har nu Trafikverket i en intressant och läsvärd rapport, beställd av Trafikverket från konsultföretaget Ramboll, visat på ett antal stora risker med projektet.

Enligt Ramboll är de mest uttalade riskerna:
1. Svårigheter för operatörerna att finansiera ERTMS-ombordutrustning
2. Lok ur tjänst vid installationer
3. Risk för förseningar och kapacitetsproblem vid installation av ombordutrustning

Risker av mindre karaktär, men ändå betydande är enligt Ramboll:
1. Införandeplanen gör att vissa lok måste uppgraderas för mycket korta sträckor ERTMS
2. Fordon byts ut eller uppgraderas onödigt tidigt på grund av ändrad tidplan

Flera av dagens tågföretag kommer få svårt att vidmakthålla sina transportvolymer och för mindre aktörer föreligger hög sannolikhet att de inte kommer kunna fortsätta sin verksamhet eftersom de har svårt att finansiera investeringen och drabbas av relativt sett högre investeringskostnader. Det riskerar i sin tur leda till kollaps för marknadens funktion i delar av systemet.

Rapporten från Ramboll är ytterligare ett exempel på hur utmanande ERTMS-projektet blivit. Vi ser just nu en liknande bild i ett flertal av Europas länder, Nederländerna, Tyskland med flera. Där börjar nu beslutsfattare ta ett samlat ansvar för projektet. Vi vädjar därför till våra politiker att våga inse att detta projekt kräver eftertanke. Ett scenario skulle kunna vara att Sverige tar rygg på Tysklands ERTMS-projekt om och när det slutligt klubbas igenom och inför ett omfattande investeringsstöd till fordonsägarna. Då skulle effekten av införandet av ett nytt signalsystem kunna optimeras både operativt och tekniskt. Och vi möjliggör för järnvägen att bli den positiva kraft i klimatomställningen som alla förväntar sig.