Enligt Ramboll är de mest uttalade riskerna:
1. Svårigheter för operatörerna att finansiera ERTMS-ombordutrustning
2. Lok ur tjänst vid installationer
3. Risk för förseningar och kapacitetsproblem vid installation av ombordutrustning

Risker av mindre karaktär, men ändå betydande är enligt Ramboll:
1. Införandeplanen gör att vissa lok måste uppgraderas för mycket korta sträckor ERTMS
2. Fordon byts ut eller uppgraderas onödigt tidigt på grund av ändrad tidplan

Flera av dagens tågföretag kommer få svårt att vidmakthålla sina transportvolymer och för mindre aktörer föreligger hög sannolikhet att de inte kommer kunna fortsätta sin verksamhet eftersom de har svårt att finansiera investeringen och drabbas av relativt sett högre investeringskostnader. Det riskerar i sin tur leda till kollaps för marknadens funktion i delar av systemet.

Rapporten från Ramboll är ytterligare ett exempel på hur utmanande ERTMS-projektet blivit. Vi ser just nu en liknande bild i ett flertal av Europas länder, Nederländerna, Tyskland med flera. Där börjar nu beslutsfattare ta ett samlat ansvar för projektet. Vi vädjar därför till våra politiker att våga inse att detta projekt kräver eftertanke. Ett scenario skulle kunna vara att Sverige tar rygg på Tysklands ERTMS-projekt om och när det slutligt klubbas igenom och inför ett omfattande investeringsstöd till fordonsägarna. Då skulle effekten av införandet av ett nytt signalsystem kunna optimeras både operativt och tekniskt. Och vi möjliggör för järnvägen att bli den positiva kraft i klimatomställningen som alla förväntar sig.