Hoppa till innehåll

I Norge råder generellt överskott på vedråvara på grund av det höga kostnadsläget, vilket har lett till utslagning av en del större produktionsenheter. Sammantaget innebär detta ändrade och ökande transportbehov i Skandinavien, från väster mot öster. Detta i sin tur ställer stora krav på Trafikverkets enhet som hanterar ansökan av kapacitet med ökad mängd ärenden att hantera inom de stipulerade fem dagarna.

De svenska skogsindustrier som ligger utefter norrlandskusten påverkas tydligast av sanktionerna mot Ryssland. Och eftersom samtliga ligger bakom ”ERTMS-barriären” – Botniabanan – blir det än mer angeläget att snabbt lösa finansieringen av ombordutrustning enligt intentionerna i förslaget till ny nationell plan.