Hoppa till innehåll

Svar om ERTMS låter vänta på sig

Regeringsuppdraget att analysera och kvalitetssäkra införandet av ERTMS skulle slutredovisas av Trafikverket senast den 30 september. Vi har löpande informerat Trafikverket om branschens förväntan på resultat från regeringsuppdraget. Sent i processen har dock Trafikverket fått förlängd tid – till den 30 november – att leverera slutrapport. Naturligtvis hänger det ihop med att flera frågor, såsom reviderad utrullningsplan, ska besvaras i samband med att förslag till ny nationell plan lämnas den 30 november. Så vi får nu ge oss till tåls ytterligare ett par månader om avgörande svar kopplade till framtida investeringar i fordonsparken – det här är inget mindre än ödesfrågor för den svenska järnvägsmarknaden. Vår tidigare rekommendation kvarstår: ta rygg på Tyskland! När en komplicerad regeringsbildning stundar hos vår stora södra granne vet vi att det kommer att dröja ytterligare en tid innan det viktiga tyska beslutet fattas. Vår bedömning är att Tyskland avgör hur framgångsrikt EU:s stora signalprojekt faktiskt kan bli.

Av budgetpropositionen framgår att statsskulden kommer att amorteras ner med 240 miljarder de kommande tre åren för att 2024 landa på 16 procent av BNP. Den offentliga skulden har drastiskt minskat under senare år, vilket är naturligtvis i grunden är bra. Samtidigt borde i stället investeringarna i infrastruktur för förbättrad konkurrenskraft tas nu, när utrymmet finns. I veckan presenterades också höständringsbudgeten och där föreslås som förväntat att 1,37 miljarder kronor avsätts för sänkning av banavgifter under 2020–2021. Dock saknas ännu slutliga svar om fördelning mellan olika marknadssegment.

Vi vill passa på att gratulera Ted Söderholm, ordförande i Tågföretagen och vd på Green Cargo, till en plats i CER:s styrelse. Ted blev invald på generalförsamlingen i Gdansk den 21 september. Vi är glada att ha svensk representation i CER:s styrelse igen. För att den svenska och europeiska järnvägstrafiken ska fortsätta att utvecklas behöver vi få till mer samarbete med Europa. Det gäller inte minst utveckling av den gränsöverskridande transportinfrastrukturen.

Medielänkar vecka 38

Kollektivtrafiken klarar inte miljardförlusterna

Kollektivtrafiken kommer att behöva politisk hjälp för att hantera pandemins effekter. Miljard-bortfallen i intäkter kommer att fortsätta, skriver företrädare för Svensk Kollektivtrafik.
Läs artikeln på svd.se

Regeringens besked: Snabba på infrastruktur i norr

Trafikverket får i uppdrag att utreda om det går att tidigarelägga redan beslutade infrastrukturinvesteringar i norra Sverige. – Vi måste öka tempot, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
Läs artikeln på svt.se

MP: Bryt med den skadliga bilnormen

Att minska utsläppen från transporterna i samhället går alldeles för långsamt. Det räcker inte med fler elbilar – den totala mängden bilar måste minska. Det skriver MP:s Emma Berginger och Lorentz Tovatt.
Läs artikeln på svd.se

Snart kan du åka tåg från Sverige till Vladivostok

I kölvattnet av klimatkrisen vill Finland länka samman sin järnväg med Sveriges igen. Snart ska det gå att ta tåget via Haparanda hela vägen till Asien. Samtidigt ökar möjligheten till mer miljövänliga godstransporter. ”Det är vårt sätt att bidra till klimatomställningen”, säger Göran Wigren, samhällsbyggnadschef på Haparanda kommun.
Läs artikeln på etc.se

European rail CEOs welcome Connecting Europe Express in Gdansk and elect CER’s new Management Committee

Europe’s leading rail CEOs welcomed the arrival of the Connecting Europe Express (CEE) today in Gdansk, which coincided with the 68th General Assembly of the Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER). Travelling on the train were Mr Janusz Wojciechowski, European Commissioner for Agriculture, Mr Walter Goetz, Head of Cabinet EU Transport Commissioner, and Mr Andrzej Bittel, Secretary of State from the Polish Ministry of Infrastructure. Mr Goetz and Mr Bittel joined the Association’s bi-annual statutory meeting for a fruitful exchange of views on railway policies.
Läs artikeln på cer.be

Utveckla trafikprognoser och samhällsekonomiska bedömningar för tillförlitliga beslutsunderlag

Möte med infrastrukturministern om framtidens transporter

Framtidens transporter utvecklas i dialog mellan regionerna och staten. Inför beslutet om ny nationell plan möttes infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Mälardalsrådet den 21 september för att diskutera tidiga medskick i arbetet.
Läs hela artikeln på malardalsradet.se

Förutsättningarna för Sveriges kvarvarande järnvägsfärjor

Skriftlig fråga 2020/21:3549 av Anders Hansson (M) till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). I dag återfinns endast två järnvägsfärjor i trafik i Sverige. De går mellan Trelleborgs hamn i Skåne till Rostock beläget på den tyska Östersjökusten.
Läs fråga och svar på regeringen.se

Positiva signaler inför Persontrafikmässan

Den skulle ha ägt rum i oktober 2020. Sedan flyttades den till januari 2021. Sedan ställdes den in helt. Covid-19 kom emellan. Arrangörerna beslutade då att nästa Persontrafikmässa ska hållas på Stockholmsmässan i oktober nästa år. ”Vi får positiva signaler och ser med tillförsikt fram mot 2022”, säger mässans projektledare Anders Rudestad till bussmagasinet.se.
Läs artikeln på bussmagasinet.se