Hoppa till innehåll
Vi lägger nu stor kraft på att ta fram förslag på åtgärder som kan hindra att företag och jobb slås ut. Vi har en nära dialog med såväl regering, departement och myndigheter. Flera gånger vi veckan har vi avstämningar med Trafikverket och andra branschorganisationer inom transportsektorn för att bevaka och ta fram åtgärder som hjälper er medlemsföretag. Vi har de senaste två veckorna haft diskussioner med infrastrukturminister Tomas Eneroth och har skickat förslag på åtgärder för det akuta läget i järnvägsbranschen.

De akuta behov som föreslår vi följande åtgärder för. Vi menar att dessa går snabbt att genomföra och ger omedelbar och gynnsam effekt:

  1. Säkra den akuta likviditetskris som uppstått i samband med kraftigt vikande intäkter i en bransch med höga fasta kostnader genom att eliminera branschrelaterade avgifter retroaktivt från 1 januari 2020. Detta omfattar samtliga banavgifter, inklusive spåravgift, passageavgift samt tåglägesavgift, bokningsavgift (avbokning av tilldelad kapacitet) och kvalitetsavgifter.
  2. Undvika stora varsel genom sänkta arbetsgivaravgifter på sjuklön, eftersom vi även i normalläge har brist på arbetskraft inom ett flertal viktiga yrken, och i övrigt applicera åtgärder i linje med det krispaket som togs fram för små och medelstora företag även på Tågföretagens medlemskrets. Att arbetstagare inom offentligt upphandlad trafik inkluderas i redan föreslagna nya permitteringsregler
  3. Garantera ekonomiska förutsättningar för all järnvägstrafik, både upphandlad lokal och regional trafik och kommersiell trafik samt fjärrtrafik, exempelvis genom konkurrensneutral direktupphandling.