Hoppa till innehåll

Regeringen har genomfört ett flertal ändringsbudgetar under mars/april till följd av coronapandemin. Den 15 april presenterades ytterligare en, vårändringsbudgeten.

Regeringen har på grund av det pressade läget tvingats göra stora förändringar i sin vårändringsbudget, som kallades en coronabudget av finansminister Magdalena Andersson. Den innehåller åtgärder för att begränsa smittspridningen och minska de ekonomiska konsekvenserna. Åtgärderna summerar till över 100 mkr (cirka 10 procent av statens utgifter). De flesta av åtgärderna är sedan tidigare kända och vi beklagar att det inte finns något konkret transportstöd i den presenterade budgeten.

Det är tydligt att regeringen ser att fler åtgärder kommer att behövs sjösättas då de höjer utgiftstaket till 350 miljarder.

Magdalena Andersson är tydlig med att regeringen inte tänker försöka rädda alla företag och jobb utan istället skapa en politik som lindrar fallet och satsar på en snabb återhämtning.

Konkreta åtgärder till gagn för vår bransch:

  • Korttidspermittering, även inkluderande upphandlad trafik
  • 20 mdr (+15 mdr) till kommuner och regioner
  • Uppskov skatteinbetalning
  • Statliga lånegarantier
  • Uppskov med banavgifter och avgifter till Transportstyrelsen
  • Slopad (av-)bokningsavgift Trafikverket
  • [Förlängning av intervaller för regelbundna hälsokontroller]