Hoppa till innehåll

Idag fyller Lena Erixon 60 år och Tågföretagen vill passa på att önska Lena ett stort grattis på högtidsdagen!

Fem år och närmare fem miljoner tågavgångar har passerat sedan Lena tillträdde posten som generaldirektör för Trafikverket. Vägen fram dit har innefattat tjänster inom den offentliga sfären, sedan 2012 som generaldirektör. Första GD-rollen var på FMV – Försvarets materielverk, och sedan 2015 axlar Lena motsvarande roll på Trafikverket. Lena brinner för att se resultat av det hon arbetar med och på det sättet är Trafikverket rätt ställe – där händer det saker hela tiden och myndigheten har en synnerligen viktig samhällsfunktion. Tågföretagen ser fram emot att fortsätta att spegla Lenas ambitioner för transportsystemet i allmänhet och järnvägen i synnerhet. Vi följer med intresse alla initiativ inom digitalisering, överflyttning av transporter till järnvägen, planering av nya stambanor och en upprustad och modern järnväg som spelar en central roll i Sveriges omställning till klimatmålen 2050.