Hoppa till innehåll

Persontrafikmässan är flyttad till 19–21 januari 2021 på grund av coronapandemin. Efter diskussioner med utställare, branschorganisationer och partners framgår det tydligt att en datumflytt till 2021 är vad majoriteten föredrar. Med tanke på den osäkerhet som råder har det funnits tveksamhet och oro kring att genomföra mässan enligt plan i oktober.

− Persontrafik är en populär mötesplats för hela Kollektivtrafiksverige. Kollektivtrafiken, både trafikföretag, leverantörer, offentliga beställare och andra intressenter har samtidigt drabbats hårt i spåren av coronapandemin. För alla människor som kämpat för att få sin verksamhet att överleva krisen finns nu ett behov av att mötas och återstarta kollektivtrafiken. Att vi väljer att genomföra Persontrafik precis i början av 2021 är en viktig signal till branschen att vi nu satsar för att visa på fördelarna och utvecklingen av klimatsmart kollektivtrafik för hållbara samhällen, säger Anders Rudestad, projektledare Persontrafik.

Persontrafik är en av Europas viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom

kollektivtrafikbranschen. En gemensam arena för kollektiva färdmedel där samverkan och samarbete är ett uppmärksammat koncept. Syftet är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum.

Mässan arrangeras av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Sveriges Kommuner och Regioner, Svenska Taxiförbundet, Tågföretagen och Samtrafiken.

Läs mer om mässan på www.persontrafik.se