Hoppa till innehåll
öresundsbron

400 000 jobb påverkas av brister i järnvägssystemet

I snart tio år har MTRX trafikerat sträckan Göteborg – Stockholm. Det har lett till prispress, ökat utbud, ökat kundfokus och utveckling av tågmarknaden. Svenskt Näringsliv arrangerade i veckan ett välbesökt seminarium om avreglering av järnvägen med spännande deltagande av bland andra Trafikverkets tidigare GD Gunnar Malm, MTRX:s tidigare vd Johan Söör och regeringens tidigare utredare av järnvägens organisation Gunnar Alexandersson. Stor enighet rådde – även från deltagande trafikpolitiker Ulrika Heie, (C) ordförande Trafikutskottet, Gunilla Svantorp (S) och Maria Stockhaus (M) – om att avregleringen och konkurrensutsättningen lett till stora nyttor. Dock är anläggningen sliten och utsätts för hårt tryck av den ständigt ökande tågtrafiken. Behovet av en fullbordad avreglering, med rimlig balans i villkoren för Trafikverkets leverans av tåglägen till branschen, lyftes av Tågföretagens förbundsdirektör Pierre Sandberg, med en tydlig adress till närvarande politiker.

Trängseln och urspårningarna på Malmbanan har blivit en följetong i media, liksom de stora kostnaderna när malmtågen står stilla. Allt fler företag oroar sig samtidigt för trängseln på Södra stambanan. Där kämpar godståg om utrymmet på samma spår som regionaltåg och fjärrtåg. Inom några år invigs en tunnel mellan Danmark och Tyskland som kortar järnvägen till kontinenten med 16 mil. Det gör Södra stambanan till en flaskhals som i praktiken sätter ett tak för antalet tåg, ett faktum som några storföretag nyligen tog upp på SvD Debatt. Även i Västsverige finns flaskhalsar som hindrar industrins tågtransporter, vilket fått en av de större aktörerna i skogsindustrin att stoppa sina investeringar i Sverige. 

En grundlig analys som gjorts inom ramen för Omtag Svensk Järnväg tillsammans med nationalekonomen Lars Jagrén har undersökt hur 20 representativa stora industriföretag påverkas av problem i järnvägssystemet. Resultatet visar att vart fjärde företag hindras att genomföra investeringar eller har stora problem till följd av störningar eller kapacitetsbrist – problem som på sikt hotar industriers överlevnad. Av de nu intervjuade företagen påverkas 80 000 direkt och indirekt sysselsatta av allvarliga störningar eller kapacitetsbrist. Uppräknat till nationell nivå innebär det att 400 000 direkt och indirekt sysselsatta påverkas av brister i järnvägssystemet. Basindustrin är mer drabbad än industrin i övrigt eftersom basindustrin är mer beroende av tågtransporter. Analysen presenteras och offentliggörs vid ett frukostseminarium hos SJ i nästa vecka.

Missa inte heller Almegas seminarium Lyft infrastrukturen med nya grepp: Om hur privat kapital och kompetens kan bidra till att framtidssäkra infrastrukturen den 30 maj. Där presenterar Fredrik Bergström sin rapport där han har fördjupat sig i hur näringslivet kan bidra till att förbättra den svenska transportinfrastrukturen.

Medielänkar vecka 21

”Södra stambanan får inte bli en flaskhals”

Det kommer att bli en ökad efterfrågan på järnvägstransporter när tunneln mellan Danmark och Tyskland står klar. Men Sverige har gjort för lite för att kunna möta upp dessa behov, skriver debattörer. 
Läs artikeln på svd.se

Sluta utreda och börja bygga järnvägen till Borås

Mycket har hänt i världen sedan 1894, men inte med järnvägen mellan Västsveriges två största städer som invigdes detta år. Helt sant är det inte, den enkelspåriga och slingriga järnvägen elektrifierades 1936. Men resenärerna har inte strömmat till. Lång restid och låg turtäthet gör att endast en procent av resenärerna i Sveriges tredje största pendelstråk väljer tåget. Att något behöver göras åt Sveriges sämsta järnväg för pendelresor är de flesta överens om, skriver Markus Ottemark och Johan Trouvé.
Läs artikeln på gp.se

Politikerna måste sluta missköta svensk infrastruktur

Vår eftersatta infrastruktur riskerar att hämma utvecklingskraften i såväl storstäder som mindre orter. Det skriver Susanna Ohlin och Emma Rudh, COWI.
Läs artikeln på altinget.se

Kollektivtrafikpolitiken sätts under lupp i nytt riksdagsnätverk

Ledamöter från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna bjuder in till ett kollektivtrafikpolitiskt nätverk i riksdagen. ”Detta ser vi som ett forum för att kunna samarbeta bättre med kollektivtrafikens olika parter.” säger SD:s Patrik Jönsson.
Läs artikeln på altinget.se

Avregleringen av järnvägen lyckad men inte fullständig

Forskaren Gunnar Alexandersson menar att det finns bevis för att avregleringen av järnvägen har gett positiva resultat. Samtidigt har SJ alltjämt ett starkt grepp om järnvägsmarknaden. ”Vi är inte färdiga med avregleringsresan”, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Tågföretagen.
Läs artikeln på svensktnaringsliv.se

Erik Magnusson: Vilket alexanderhugg ska få tågen att gå i tid igen?

I staden Gordion i antikens Grekland hade en oxkärra bundits fast med en knut som var så komplicerad att ingen kunde lösa upp den. Den som gjorde det skulle bli Asiens herre.
Läs artikeln på sydsvenskan.se

Kommer räknemissarna i Trafikverkets prognoser att upprepas?

Trafikverkets missar i prognoserna för transportsystemets utveckling har än en gång hamnat i blickfånget. Myndigheten menar att de lärt sig av tidigare misstag. Samtidigt sänks nu prognosen för sjöfartens tillväxt kraftigt till följd av en faktor som tidigare ”förbisetts”.Läs artikeln på altinget.se

Handelskammaren: Stockholm måste bli roligare

Stockholm måste bli roligare. Staden är för tråkig och riskerar att halka efter andra städer. Det anser Stockholms handelskammare, som i en ny rapport har kartlagt outnyttjade platser. – Vi tror på vår stad, men vi borde och måste kunna bättre, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef. 
Läs artikeln på dn.se

Så här vill ”Mini-Sverige” ändra klimatpolitiken

Bättre tågförbindelser och mera naturområden i städer. Det är två av de klimatåtgärder som det nationella medborgarrådet vill se på politikernas agenda. De efterlyser samarbete – och långsiktiga lösningar av beslutsfattarna. – Klimatfrågan är inte en boxningsmatch som bara pågår några minuter och sedan är det över, säger rådsmedlemmen Ulrika Månsson. 
Läs artikeln på dn.se