Hoppa till innehåll
Syftet med JBS, Järnvägsbranschens Samverkanforum, är att skapa samsyn kring prioriteringar för att driva på det förbättringsarbete som rör järnvägssystemets funktion och förnyelse. Styrkan i forumet är att alla bidrar med sina perspektiv men samlas kring samma fokus det vill säga att nå faktiska resultat för kunderna på järnvägen. JBS bildades 2016 och består av drygt 70 representanter ifrån järnvägsbranschens alla delar, infrastruktur, tågoperatörer, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer.

Vi måste röra oss framåt och lyfta branschens anseende. Där spelar JBS en fundamental roll för att lösa de utmaningar som vi har framför oss till exempel när det gäller överflyttning av transporter från väg till järnväg.

JBS har tre primära fokusområden 2020

  1. TTT (Tillsammans för tåg i tid), ett samarbete mellan järnvägsbranschens aktörer, som ska bidra till att öka punktligheten och stärka förtroendet för järnvägen.
  2. Kompetensutmaningen, ett gemensamt arbete att se över utbildningar, attrahera och informera om de många möjligheterna som finns inom järnvägsbranschen.
  3. Trafikinformation, ansvarar för att leda områdets utveckling, initiera analyser, följa upp, föreslå förbättringsåtgärder och säkerställa att dessa genomförs.

I en pandemis spår. Järnvägspodden feat. JBS vol. 1-6

En av effekterna av Covid-19 var att JBS ställt in sin årliga konferens där styrelsen informerar i stort om de teman och initiativ med extra fokus under kommande år. Istället får vi möta styrelsen och lära känna dem bättre i deras tankar, reflektioner kring JBS men även andra spaningar som ligger dem vart om hjärtat i Järnvägspodden.

 

Kort om avsnitten

I det första samtalet möter vi SJs nya vd Monica Lingegård och Tågföretagens nästan lika nya förbundsdirektör Pierre Sandberg. Hur ser de som nya i branschen på de utmaningar som järnvägen står inför? Förutom nya perspektiv utlovas en och annan branschslogan att hänga upp på väggen!

I det andra samtalet hälsar vi den dynamiska duon Ted Söderholm, vd på Green Cargo, och Jernhusens vd Kerstin Gillsbro välkomna till studion för ett samtal om gods och terminaler, om lönsamhet och vikten av tillförlitlig trafikinformation. Dessutom diskuteras hur avgörande järnvägen är för en grön omstart.

I det tredje samtalet bjuder Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och FSJs ordförande Robert Röder inte bara på sin tid, utan också en inblick i vad samarbetet inom JBS betyder för branschen. Självklart växlar samtalet in på frågor kring järnvägsunderhåll, och tanken väcks om reality-TV som en väg att klara kompetensförsörjningen.

I det fjärde samtalet kommer Svensk kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius och Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Trafik på Trafikverket in på frågor om punktlighet och trafikinformation, om trängsel och bilden av kollektivtrafikresande. Intressanta idéer kring tekniska lösningar för allt detta vädras också.

I det femte samtalet når vi Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson och Swedtrains ordförande Björn Asplund direkt efter det senaste styrelsemötet. Förutom att fiska efter en direktrapport pratar vi om vikten av forskning och innovation. Bland mycket annat.

Det sjätte och sista samtalet har vi med ingen mindre än JBS ordförande Kent Johansson. I fyra år har han stått i förarhytten för det draglok JBS är tänkt att vara för branschen. Hur ser han på sin roll, sin ”ombord-personal” och skälen till att JBS slutstation flyttat fram från 2020 till 2023. Lite oväntat serveras också en koppling mellan befattningarna fåraherde och järnvägsinspektör.

Här kan du lyssna på poddavsnitten. Du hittar dem också i din vanliga poddspelare.