Hoppa till innehåll

Transportsystemet för oss närmare

Sverige växer med järnvägen är underrubriken på Järnvägsbranschens samverkansforums, JBS, vision som presenterades i mars. Nu är det dag att ta det ett steg till. Vad krävs för att den ska bli verklighet? Det pratar vi om på seminariet i Almedalen den 28 juni kl 9.00-11.00.

Under arbetet med visionen har det blivit ännu tydligare att beställare, kunder och leverantörer behöver arbeta tillsammans och på nya sätt för att nå målen. Men det räcker inte. Vi behöver hjälp av kollegor i andra branscher – för vi vet att transportsystemet påverkar alla. Det är en förutsättning för Sveriges tillväxt.

Visionen för 2050 var en bra början som enade järnvägsbranschen. Men nu arbetar vi vidare på en betydligt mer konkret färdplanen. Under seminariet kommer vi att visa det första utkastet. Det finns så klart en lista på lågt hängande frukter som ger snabba förbättringar i järnvägssystemet. Men det finns också en ny struktur och ett nytt angreppssätt som snabbare kommer föra oss vidare mot 2050 och ett Sverige som växer med järnvägen. 

Förutom färdplanen kommer vi under seminariet diskutera långsiktiga förutsättning för tillväxt regionalt, hur vissa projekt kan kräva en kraftsamling och hur tillväxt kräver långsiktig planering utöver mandatperioder.

Järnväg tar lång tid att bygga, men det behöver inte vara så. Det finns flera områden där utveckling skulle kunna minska byggtiden radikalt. Det gäller tekniska innovationer, nya byggtekniker, nya besluts- och utredningsprocesser samt en fastlagd långsiktig planering.

Välkommen på seminariet den 28 juni kl 9.00-11.00 på Donnersgatan 6, Samhällsbyggararenan i Almedalen. All information om seminariet finns i Almedalsprogrammet