Hoppa till innehåll
Persontrafik, som flyttades från oktober 2020 till januari 2021, ställs in. Även om regeringen skulle upphäva förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i god tid innan dagen för genomförandet av Persontrafik, blir tiden då för knapp för att kunna planera hela arrangemanget.

Samtliga berörda parter är betjänta av att besked om det eventuella genomförandet av Persontrafik inte dröjer längre än nödvändigt. Beslutet är fattat efter samråd med samtliga parter.

Arrangörerna av Persontrafik undersöker nu möjligheten att i stället genomföra en digital alternativ konferens i mitten av mars.

Persontrafik kommer nästa gång att genomföras den 25–27 oktober 2022 på Stockholmsmässan.

Att Persontrafik ställs in innebär att ni som utställare kommer att få erlagd utställaravgift återbetald, med undantag för grundavgiften. Persontrafikmässan kontaktar alla utställare.

Mer information finns på persontrafik.se