Hoppa till innehåll
Parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv har inte kunnat enas i förhandlingarna om LAS, omställning och a-kassa.

Almegas chef för arbetsgivarsamverkan Stefan Koskinen är en av två Svenskt Näringslivs-representanter i förhandlingarna. Han tycker att det är beklagligt att förhandlingarna inte nådde ända fram. Han poängterar också att samtliga parter visat en genuin vilja att nå en överenskommelse och att det inte saknades konkreta förslag för en bättre fungerande arbetsmarknad.

– Vi var ytterst nära. Vi var villiga att erbjuda omfattande åtgärder för stärkt kompetensutveckling och tryggare anställningsvillkor. Men en förutsättning för detta var att få till en mer flexibel och bättre fungerande arbetsmarknad. Sett till helheten räckte det tyvärr inte hela vägen, säger Stefan Koskinen.

Läs hela artikeln på almega.se