Hoppa till innehåll
man framför tavla med avgångar

Nya arbetstidsregler vid sena schemaändringar

Villkoren vid schemaändringar var en av huvudfrågorna i förhandlingarna och även i medlingen inför tecknande av nytt branschavtal för spårtrafik. Resultatet efter medlingen är att parterna enades om att införa en så kallad ”schemaändringskorridor” på avtalsområdet. Det blir en ny lydelse § 6 mom 2:6 Ändring av ordinarie arbetstidsförläggning.

Schemaändringskorridoren gäller från och med den 1 mars 2024.

Du som är medlem kan logga in och läsa mer i Arbetsgivarguiden.