Hoppa till innehåll

Den 1 oktober 2022 sker genomgripande förändringar i den svenska arbetsrätten. Syftet är ökad flexibilitet och omställningsförmåga på arbetsmarknaden.

  • Regler om uppsägning på grund av personliga skäl och arbetsbrist förändras
  • Vid uppsägning eller avskedande upphör anställningen även vid tvister om ogiltighet
  • Det införs nya regler som påverkar inhyrning av personal
  • Företag som är bundna av kollektivavtal Spårtrafikavtalet omfattas även av det nya Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK, respektive LO. Huvudavtalet ger företag och anställda än mer flexibla lösningar.
  • Ett utökat studiestöd och ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd införs

Mer information om de nya reglerna i lag och avtal

Läs mer om vad som gäller i Arbetsgivarguiden (kräver inloggning). Där hittar du mer detaljerade beskrivningar av de nya bestämmelserna i anställningsskyddslagen (LAS) samt filmer och exempelsituationer. Almega tillhandahåller också utbildningar om nya LAS (kräver inloggning).

Förändringar i avgifterna

I och med det nya huvudavtalen förändras också avgifterna enligt följande:

Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK

Den nuvarande avgiften till TRR är 0,30 procent på lönesumman. Denna avgift är för närvarande tillfälligt sänkt från 0,30 till 0,10 procent för företag inom Svenskt Näringsliv.

Från och med 1 oktober 2022 kommer avgiften till TRR att höjas till 0,55 procent för företag som blir bundna av Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

För hängavtalsföretag kommer avgiften att höjas till 0,95 procent.

Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO

Den nuvarande avgiften till TSL/AGB ligger på 0,30 procent för företag inom Svenskt Näringsliv.

Från och med 1 oktober 2022 kommer avgiften att höjas till 0,49 procent för företag som blir bundna av Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO.

För hängavtalsföretag kommer avgiften att höjas till 0,89 procent.

Kollektivavtalet om omställningsförsäkring mellan Svenskt Näringsliv och LO

För företag som blir bundna av Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare mellan Svenskt Näringsliv och LO kommer avgiften till TSL/AGB från och med den 1 oktober att vara 0,30 procent.

För hängavtalsföretag kommer avgiften att höjas till 0,70 procent.

Statlig ersättning till arbetsgivare som betalar avgift till TRR och TSL

Arbetsgivare som finansierar TRR och TSL kommer att få ersättning från staten.

Ersättningen till arbetsgivare kommer att vara 0,15 procent på lönesumman och beslutas och utbetalas av Kammarkollegiet. Utbetalning till arbetsgivare kommer att ske i efterskott året efter det kalenderår som avgiften avser.

Ansökan till Kammarkollegiet och utbetalning till arbetsgivarna kommer att skötas helt och hållet av Fora.