Hoppa till innehåll

Riksrevisionen granskar upphandling av basunderhåll

Den 13 oktober lämnade Riksrevisionen sin rapport ”Drift och underhåll av järnvägar” till regeringen. Rapporten visar på att kostnadsökningarna är större inom järnvägsunderhållet än för Trafikverkets entreprenader totalt sett. I genomsnitt är kostnaderna 74 procent högre kostnader än förväntat. Granskningen visar att upphandling av järnvägsunderhåll kan bli mer effektivt och att mer underhåll borde kunna fås för samma peng. Riksrevisionen pekar även på att Trafikverkets kunskap om anläggningen – som bland annat beror på bristande it-kapacitet och dålig inrapportering – och uppföljning av genomfört arbete kan förbättras samt Trafikverkets förmåga att uppskatta underhållsbehov framåt i tiden kan utvecklas.

Det är långt ifrån okända förbättringsbehov som Riksrevisionen identifierat, men denna typ av granskningar behövs för att möjliggöra kommande förbättringsarbete. Ett flertal stora frågor är på bordet just nu när det gäller framtidens järnvägsunderhåll och organisationen därav. Så Riksrevisionens granskning är vältajmad. Viktiga rekommendationer från Riksrevisionen till regeringen är att ge Trafikverket i uppdrag att analysera omfattning och konsekvenser av obalanserad budgivning, färdigställa ett it-system för anläggningen, skapa rutin för systematisk inrapportering av inköp och dess kostnader inom ett kontrakt samt förbättra analysarbetet för att kunna identifiera framtida behov och planera underhållsåtgärderna.

Riksrevisionens rapport innehåller inte någon analys av effektiviteten i underhållet och granskningen ger inget svar på om kostnadsbilden skulle bli annorlunda om underhållet skulle överflyttas i Trafikverkets regi.