Hoppa till innehåll
ERTMS-utrullningen på Södra stambanan kommer skjutas upp, troligtvis till 2025/26. Det ger ett par års respit med investeringen i ombordutrustning och det ökar möjligheten för fordonsoperatörerna att anpassa installationerna efter kommande uppgraderade specifikationer och erfarenheter från andra upphandlingar och länder. Den totala planen med 2030 som måldatum för stomnätet ska dock ändå kunna hållas enligt Trafikverket. Önskvärt om det här den sista anpassningen av tidplaner för ERTMS, men det är oklart än så länge.

Tågföretagen fortsätter att arbeta för en statlig medfinansiering av ERTMS-ombordutrustning. Det finns stora samhällsvärden, inklusive kapacitetsvolymer både för person- och godstrafiken, att vinna på en optimerad utrullning av ERTMS. För att möjliggöra en optimerad utrullning behöver statligt stöd utgå till operatörerna för investeringen i ERTMS-ombordsystem. En optimerad utrullningsplan ger också förbättrad bromsprestanda när inflödet av kompositbromsade godsvagnar nu ökar till följd av bullerregleringen i Europa. I förlängningen blir således statligt stöd en förutsättning för bibehållen kapacitet i hela järnvägssystemet.

Trafikverket ska nu föra en dialog med alla intressenter för att optimera och rationalisera utrullningen. En översyn av ERTMS-utrullningen kommer göras i arbetet med den kommande Nationella planen. Kopplingen till bromsprocenttabeller och det stora inflödet av kompositbromsade vagnar behöver analyseras. Utbildningsplaner, investeringar och beställningar som redan är gjorda kan behöva anpassas. Nya utrullningsplaner bör finnas på plats från årsskiftet eller i början av 2021.

Läs hela nyheten på trafikverket.se