Hoppa till innehåll

Regeringen presenterade idag beslutet om att ge Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att redovisa insatser för att förbättra mobila uppkopplingar på fjärrtåg. Ett beslut som välkomnas av branschorganisationerna IT&Telekomföretagen och Tågföretagen.

Medlemsföretag inom IT&Telekomföretagen och Tågföretagen ingick i våras en branschöverenskommelse för att gemensamt jobba för en bättre uppkoppling ombord på tåg. Det konkreta arbetet med överenskommelsen inleddes i somras under ledning av de två branschförbunden och med deltagande från Trafikverket och inkluderar bland annat att utvärdera var det finns kapacitetsbrister och att testa nya teknologier. Sedan tidigare har regeringen presenterat att de avsätter 50 miljoner kronor under de kommande två åren för ändamålet.

− Vi välkomnar regeringens initiativ och att resurser avsätts för att förbättra uppkopplingen på tåg. Vi vill gärna bidra i PTS arbete så att de erfarenheter vi dragit i arbetet med branschöverenskommelsen tas till vara i det fortsatta arbetet, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen.

− Även Tågföretagen välkomnar regeringens initiativ där vi ser möjligheten att fortsatt säkra att de tester och utveckling som behövs som kan generera en levande järnväg och ge våra resenärer en miljö där resandetiden kan nyttjas på ett optimalt sätt, fortsätter Pierre Sandberg, förbundsdirektör för Tågföretagen.

I uppdraget ska PTS prioritera insatser som ger effekt på högtrafikerade järnvägsstråk med stor andel passagerartrafik i alla landsdelar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 19 februari 2021.