Hoppa till innehåll
Den 5 november deltog Tågföretagen på Trafikverkets hearing om regeringsuppdraget för nya stambanor för höghastighetståg. Den 2 december skickade vi in våra synpunkter efter hearingen..

Vi hoppas se dessa aspekter omhändertagna i slutet av februari 2021 när Trafikverkets regeringsuppdrag ska presenteras. Läs Tågföretagens initiala inspel här.

I veckan skickade Trafikverket utkompletterande underlag med ytterligare ett utredningsalternativ där svarstiden går ut den 23 december. Därtill har vi en intensiv remissfas avseende Trafikverkets inriktningsunderlag. Tågföretagens Fokusgrupp Infrastruktur är engagerade och arbetar med remissvaren.

Trafikverket kom med en delredovisning av regeringsuppdraget den 31 augusti.