Hoppa till innehåll

Nya prisbasbelopp, sjukintyg vid sjukdom och vab, sjukpenning och ersättning vid vab samt nya regler för arbetsplatsers utformning är några av årets nyheter.

Ändrade tidsgränser för intyg vid sjukdom och vab

Från och med 15 december ändrar Försäkringskassan tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning och vab, vilket innebär att intygen kommer begäras in från dag 22. Syftet är att avlasta sjukvården och underlätta för allmänheten med anledning av den svåra situation som samhället nu befinner sig i. Detta gäller under en begränsad period. Du kan läsa

Sjukpenning – gäller till och med 31 januari

Från och med 15 december behöver läkarintyg vid sjukdom inte lämnas från dag 15 i sjukperioden, utan från dag 22 vid ansökan om sjukpenning. Detta gäller till och med 31 januari 2021.

I vissa fall kan arbetstagaren behöva lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren dag 15.

Ersättning för vab – gäller till och med 30 april

Från och med 15 december 2020 behöver förälder inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare till Försäkringskassan för sjukt barn vid dag 8, utan från dag 22.

Smittbärarpenning – läkarintyg behövs fortfarande från dag 1

Vid ansökan om smittbärarpenning för den som själv är smittad, eller den som bor tillsammans med någon som är smittad, behöver fortfarande ha ett läkarintyg från första dagen som visar att han eller hon inte får gå till arbetet på grund av risk för att smitta andra.

Du hittar mer information hos Försäkringskassan

Aktuella prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2021 har fastställts till 47 600 kronor, vilket är en höjning med 300 kronor jämfört med 2020. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och skattesystemet och påverkar bland annat SGI, traktamenten med mera.

Nya skärpta regler för arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket har fattat beslut om nya, ändrade föreskrifter för arbetsplatsers utformning.  De nya föreskrifterna om arbetsplatsens utformning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller alla arbetsplatser där arbetsgivaren kan påverka utformningen av lokalerna, inte i eget eller andras hem.

De innehåller regler om allt från luftkvalitet till krav på belysning och dagsljus, personalutrymmen, tillgänglighet, utrymning och säkerhet. Många av dessa regler har funnits tidigare, men en del har förtydligats, skärpts och tillkommit.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Håll dig uppdaterad med Arbetsgivarguiden

Som medlem i Tågföretagen kan du läsa mer om de arbetsrättsliga regler som du som arbetsgivare ska förhålla dig till i Arbetsgivarguiden. Skapa ett lösenord och läs mer.