Hoppa till innehåll

Positivt med ökad punktlighet

Vi har för andra året i rad redovisat den bästa punktligheten för järnvägen sedan 2013. För 2020 var punktligheten 93,5 procent enligt Trafikverkets pressmeddelande, vilket är en ökning med 2,2 procentenheter från 2019. En delförklaring till den kraftiga ökningen av punktligheten – som föreföll relativt avlägsen så sent som för ett år sedan – är troligtvis att pandemin drastiskt minskat resandet. Tågoperatörerna har tappat nära 60 procent av resenärerna och det är färre tåg i systemet. Tågoperatörerna har samtidigt också bidragit, genom arbetet Tillsammans för tåg i tid – TTT, till att skapa kunskap om vad som orsakar förseningar för att sedan utveckla åtgärdsplaner för de orsaker de förfogar över. Detta är ett ständigt pågående arbete där vi alltid kan bli lite bättre.

I ljuset av den kraftiga nedgången i resandet blir det intressant att snegla på Transportstyrelsens och KTH:s nya mått för punktlighet som mäter punktlighet från resenärsperspektivet. Det är väl känt att punktligheten för tågen tenderar att vara som sämst när resandet är som högst och vice versa. Det traditionella sättet att mäta punktlighet, att tåget ska anlända inom fem minuter från den tid som står i tidtabellen, tar dock inte hänsyn till antalet resenärer, utan ett tåg är lika försenat oavsett om det är fullsatt eller halvtomt. Effekten har blivit att andelen resenärer i tid tenderar att överskattas. Vi utvecklar resonemanget i en separat artikel, där även utmaningen med så kallad ”skogstid” i tidtabellerna tas upp.

Vi kan förutsätta att efterfrågan på tågtransporter kommer fortsätta att öka. Det finns en tendens att dra den förhastade slutsatsen att antalet persontåg nu skulle minska drastiskt till följd av minskat resande i spåren av pandemin. Men i själva verket kräver det offentliga Sverige att tidtabeller upprätthålls för att möjliggöra nödvändig distans mellan passagerare. Även med minskat passagerarunderlag kommer därför efterfrågan på tåglägen ligga kvar på samma höga nivå och fortsätta att öka, inte minst för regionaltåg. Den ökade klimatmedvetenheten hos medborgare och näringsliv leder troligtvis fortsatt till ett stort intresse för tågresande och ökade godstransporter på järnväg.

I veckan arrangerade Tågföretagens Fokusgrupp Infrastruktur ett remissmöte avseende Trafikverkets inriktningsunderlag där remisstiden går ut den 29 januari. Vid mötet deltog cirka 50 intressenter inom infrastrukturfrågor, varav ett flertal tongivande politiker från trafikutskottet. Tågföretagens utkast till remissvar utgjorde basen för diskussionerna med fokus på ökade resurser till infrastruktur och underhåll därav mot bakgrunden att efterfrågekurvan pekar uppåt, befolkningen ökar, behovet av Europakopplingar och förutsättningarna för Sveriges konkurrenskraft. Mötet avrundades med engagerade diskussioner om förväntad trafikutveckling och samhällsekonomisk kalkyler, i synnerhet inom områdena skattefaktor, restidsvärdering och skogstidsvärdering. Uppföljningen av det stora intresset för dessa frågor blir nu ”Espressomöten på spåret” i Tågföretagens regi. Redan den 3 februari är det dags för en fortsatt diskussion om aspekter kring samhällsekonomiska kalkyler.

Medielänkar vecka 3

Sverige siktar på vätgasstrategi för klimatet

Satsning på fossilfri vätgas kan minska svenska utsläpp med 30 procent, enligt Fossilfritt Sveriges beräkningar. ”Regeringen ska nu ge myndigheter i uppdrag att ta fram en nationell vätgasstrategi”, säger Per Bolund (MP).
Läs artikeln på dn.se

Matcha industrins investeringar med ny infrastruktur

Industrin investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Trots att utvecklingen begränsas av undermålig järnväg konstaterar Trafikverket att pengarna bara räcker till att lappa och laga – inte att bygga klart redan påbörjade sträckor, skriver företrädare för Handelskamrarna i norra Sverige och riksdagsledamöter från M, C, S och V.
Läs artikeln på dagenssamhalle.se

Eftersatt underhåll drabbar grön godssatsning

Regeringen vill främja överflyttning av godstransporter från väg till järnväg. Men godstrafiken på den svenska järnvägen är sedan tidigare drabbad av försummat underhåll och så kallad skogstid – ett upprepat stillastående i väntan på mötande persontåg.
Läs artikeln på dn.se

Yrkeshögskolan allt viktigare för näringslivets kompetensförsörjning

Yrkeshögskola är den näst mest efterfrågade utbildningsnivån, när näringslivet rekryterar. Därför är det välkommet att antalet utbildningsplatser i yrkeshögskolan nu växer. Samtidigt är det viktigt att säkerställa en nära koppling mellan utbildningarna och arbetslivet. Det skriver Hanna Cederqvist, policyexpert utbildningspolitik, i en kommentar till dagens besked från Myndigheten för yrkeshögskolan.
Läs artikeln på svensktnaringsliv.se

”Regeringen borde inte låta snålheten bedra visheten”

Att inte dra järnvägen genom de större städerna som ligger längs den tilltänkta höghastighetsbanan minskar nyttan av investeringen, skriver professorerna Göran Cars och Carl-Johan Engström.
Läs artikeln på dagenssamhalle.se

Experten: Så kan Trafikverket förbättra underhållet

Järnvägsunderhållet blir för dyrt, sa Riksrevisionen i höstas. – Botemedlet är tydliga visioner från regeringen, nya processer och förändrade upphandlingar, säger förvaltningsexperten Yves Putallaz.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

ICA flyttar transporter från lastbil till tåg

ICA Sverige har börjat transportera livsmedel med tåg mellan Borlänge och Luleå vilket ersätter 6 lastbilar som tidigare kört motsvarande sträcka varje vecka. Genom att använda tåg på sträckan Borlänge-Luleå reducerar ICA Sverige sina CO2-utsläpp med ungefär 440 000 kilo årligen och antal körda mil på vägarna minskas med drygt 49 000 mil per år.
Läs artikeln på jarnvagsnyheter.se

Nya vd:ar på MTR

Med anledning av att Henrik Dahlin utsetts till ny vd för MTR Nordic AB, lämnar han rollen som vd för MTR Pendeltågen. Ny vd för MTR Pendeltågen blir Mats Johannesson som därmed lämnar över sin roll som vd på MTRX till Joakim Sundh, som varit tillförordnad i rollen sedan 1 oktober. Både Mats Johannesson och Joakim Sundh tillträder i sina nya roller den 8 mars.
Läs artikeln på dagensinfrastruktur.se