Hoppa till innehåll

Det kräver Almega i sin hemställan till regeringen. Under de senaste månaderna har det allmänna ekonomiska läget varit fortsatt bistert för vår bransch liksom flera branscher inom tjänstesektorn. Rekomme           ndationer och restriktioner försvårar verksamheten och innebär i vissa fall näringsförbud. Almega kräver därför nya krisåtgärder så att tjänsteföretagen ska kunna övervintra coronakrisen.

De riktade tillskott staten lämnat till de regionala kollektivtrafikmyndigheter som drabbats av förlorade intäkter under pandemin har inte kommit trafikföretagen till del. Trots att de regelverk, rekommendationer och restriktioner som har kommit från regering och myndigheter har fått samma effekt som en hög grad av näringsförbud. Stöden riktar sig enbart till upphandlad regional trafik men har hittills inte kommit utförande operatör till del och långväga kommersiell kollektivtrafik omfattas inte över huvud taget av stöden. Trafikföretagen, och i synnerhet de som bedriver långväga kommersiell trafik, har drabbats mycket hårt och burit en stor del av intäktstappet. Regeringen bör utnyttja de möjligheter till riktade åtgärder som EU snabbt beslutat om, till exempel vad gäller reduktion av banavgifter. Vi föreslår därför att banavgifterna tillfälligt avskaffas under innevarande år, åtminstone under perioden 1 januari till och med den 30 juni 2021. Detta utgör en lindring för hårt prövade tågföretag.

– Krisen kräver fler krisåtgärder. Varje restriktion som regeringen presenterar måste följas av nya krisåtgärder för kämpande tjänsteföretag. Utlovade stöd har dessvärre fastnat i de byråkratiska kvarnarna. Därför behövs nu snabb likviditet till företagen. Den bästa åtgärden i det här läget vore sänkta arbetsgivaravgifter, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Almegas kravlista till finansministern innehåller också:

  • Förläng omställningsstödet till att inkludera mars-juni.
  • Sänk arbetsgivaravgifterna. Den stödåtgärd som varit snabbast och mest effektiv var den tillfälliga sänkningen (mars – juni 2020) av arbetsgivaravgifterna för upp till 30 anställda hos varje arbetsgivare. För hårt prövade tjänsteföretag skulle det vara bra med en sänkning av arbetsgivaravgifterna mars, april, maj och juni.
  • Bygg ut korttidsarbetet. Nuvarande system med korttidsarbete löper ut i juni 2021 och behöver för närvarande inte förlängas ytterligare. Vi föreslår att möjligheten till korttidspermittering upp till 80 procent förlängs även under april, maj och juni månad.
  • Avskaffa flygskatten för att stötta flygets återhämtning och hållbara omställning, utan återhämtning blir det ingen hållbar omställning.

Läs hela hemställan på almega.se