Hoppa till innehåll

Vi kan inte längre ha en ordning där brister i trafikprognoser och den samhällsekonomiska kalkylen gör att investeringar i nya järnvägar på förhand framstår som samhällsekonomiskt omotiverade, trots att de i efterhand visar sig vara lönsamma. Samhället förtjänar ett mer rättvisande underlag, skriver företrädare för Tågföretagen i en debattartikel den 14 mars.

Vi kan inte ha det så här längre. De sedan länge kända bristerna i prognos- och kalkylmodellerna måste en gång för alla åtgärdas så att vi kan få en saklig faktabaserad debatt om utvecklingen av det svenska transportsystemet.

Vi efterlyser en snabb opartisk utredning av hur de svenska prognos- och kalkylmodellerna för transportinfrastruktur kan utvecklas så att de ger ett mer rättvisande beslutsunderlag till nytta för framtida generationer.

Man måste även skyndsamt ta fram ett rättvisande underlag för de nya stambanorna.

Läs hela debattartikeln på di.se