Hoppa till innehåll

Alla de vägar som måste byggas för att klara Sveriges framtida transportbehov – vad leder de till i form av intrång i landskapet, barriäreffekter, buller och andra externa effekter? Det skriver Pierre Sandberg och Gustaf Engstrand i en replik i DN den 24 mars.

Frågan blir därför om man inte i stället skulle bygga den nya rälsen med en ny sträckning, med etablerad modern teknik för högre hastigheter och dela upp de snabba och långsamma tågen på de olika banorna. Svaret förefaller enkelt. Modern etablerad teknik för höghastighetståg byggs standardmässigt internationellt.

Läs hela artikeln på dn.se