Hoppa till innehåll

Söndag den 27 juni klockan 16.22 går Snälltågets första nattåg från Stockholm till Berlin. Det är den första reguljära nattågslinjen mellan Sverige, Danmark och Tyskland sedan 1990-talet. Det kommer firas hela vägen ner till Berlin med happenings i Stockholm, Köpenhamn och Berlin med besök av bland annat svenska politiker, den tyska Sverigeambassadören samt de danska och tyska transportministrarna.

− Jag kommer själv åka med tåget på söndag. Det känns hoppfullt att resandet är på väg att komma i gång igen nu i slutfasen av pandemin och när vi nu återstartar vår internationella nattågstrafik i en ny tappning, säger Carl Adam Holmberg, affärschef Snälltåget.

Snälltåget som har kört nattåg mellan Malmö och Berlin sedan 2012 hade planerat att starta nattågslinjen mellan Stockholm och Berlin redan förra sommaren, men på grund av pandemin så blev det inte så.

− Nu när smittspridningen går åt rätt håll och människor får förutsättningar att kunna resa, ser vi en ny slags normalitet. Vi hoppas också att reglerna kring resande över gränserna kommer att bli tydligare inom kort bland annat genom covid-passet, säger Carl Adam Holmberg.

Lång planering innan verklighet

Det har varit en lång process för att få till den här nattågslinjen. Carl Adam Holmberg berättar om svårigheterna med att få alla tillstånd på plats. Regelverken mellan de tre länderna skiljer sig och Snälltåget har behövt söka tillstånd i respektive land för att kunna få tåget att gå hela vägen från Stockholm till Berlin.

− Att Europa ska ha en gemensam järnvägsmarknad är ett fint mål, men i praktiken är det långt kvar. Men en nattågslinje mellan flera europeiska länder har förutom värdet för våra kunder också ett symbolvärde i att visa upp vad som går att göra – även om det kräver oerhörd målmedvetenhet och en stor dos tålamod, säger Carl Adam Holmberg.

Att branschen fortfarande är kvar i gamla sanningar där man funderar mer på tidtabellsupplägg än kundfokus är han kritisk till. Att kunderna kan resa när de vill och på det sätt man önskar tycker han är viktigt och något som Snälltåget jobbar mycket med.

− Medan vi riktar vår spotlight på frågan om att ge kunderna vad de vill ha och samtidigt köra tåg utan inblandning av skattepengar (subventioner), ser vi att politiken beslutar om att upphandla nattågstrafik till utlandet som den enda lösningen på hur fler nattåg ska börja rulla på spåren mellan våra länder. För min del är det inte antalet avgångar i sig som definierar framgången, utan snarare antalet kunder som väljer att resa med de tåg som går. Än en gång anser jag att politiken och delar av branschen är kvar i den gamla sanningen att nattågstrafik inte är lönsam, vilket inte längre är sant, och att den enda lösningen för att komma framåt är att subventionera trafiken. En bild som gör att vi aldrig fångar de riktiga utmaningarna som bromsar utvecklingen och således inte får den förflyttning från andra mindre hållbara transportslag till tåget som vi önskar. Politikens bidrag ska enligt min vision snarare vara att hjälpa branschen genom att förbättra och förenkla villkoren för oss som kör tåg i Europa än att fortsätta som man alltid har gjort, säger Carl Adam Holmberg.