Hoppa till innehåll

Den 2 december gick Folkhälsomyndighetens ut med ett delsvar i sitt regeringsuppdrag och ser att det måste finnas beredskap för åtgärder om smittan i samhället ökar.

Covid-19 är sedan februari 2020 klassad som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168). Den 2 december lämnade Folkhälsomyndigheten in sitt delsvar i det regeringsuppdrag de fått för att bedöma behovet av smittskyddsåtgärder. Här har vi gjort en summering av det som är relevant för tågföretagen.

En av de viktigaste smittskyddsåtgärderna är rekommendationen om att stanna hemma vid symtom, även milda, som kan vara covid-19. Denna rekommendation gäller fortsatt för alla.

Likt tidigare läggs mycket ansvar på individen i den föreskrift som kallas ”Allas ansvar” som slutade gälla den 29 september som innehöll föreskrifter och allmänna råd om smittskyddsåtgärder riktade till enskilda individer och till verksamheter. Vid en ökad smittspridning avser Folkhälsomyndigheten att återigen fatta beslut om likande föreskrifter och allmänna råd till enskilda och verksamheter. Folkhälsomyndigheten avser inte att införa vaccinpass i kollektivtrafiken där man bedömer att andra åtgärder har större effekt som första åtgärder, et vill säga de åtgärder som möjliggör att människor kan hålla avstånd.

Steg 1: Som ett första steg vid en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning kan det vara aktuellt att införa rekommendationer i följande sammanhang:

  • Till arbetsgivare om att om möjligt genomföra möten digitalt i stället för fysiskt, undvika större samlingar, möjliggöra för anställda att i viss mån arbeta hemifrån, samt vidta åtgärder för att personal ska kunna hålla avstånd.
  • För lärosäten såsom universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning om att undvika större samlingar där det inte är möjligt att hålla avstånd.
  • Till vuxna personer om att de bör hålla avstånd i offentliga miljöer, undvika miljöer med trängsel, välja andra transportsätt än kollektivtrafiken om möjligt och att använda munskydd vid trängsel i kollektivtrafik.
  • Om att kollektivtrafiken bör köras i en tillräcklig omfattning.

Steg 2: Vid en situation med en väsentligt ökad smittspridning och en påtaglig ökad vårdbelastning kan det vara aktuellt med följande rekommendationer:

  • Delvis undervisning på distans för universitet, högskolor folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning om att undvik stora samlingar där man inte kan hålla avstånd.
  • Att vuxna bör avstå från matcher, tävlingar, läger och cuper.
  • Att idrottsföreningar bör avstå från att arrangera större läger, tävlingar och cuper.
  • Begränsning av andel personer (av en maxkapacitet) för långväga kollektivtrafik.

Steg 3: Vid en situation med mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning kan det vara aktuellt med följande rekommendationer:

  • Att vuxna personer begränsar sina nära kontakter och umgås på ett sätt som minskar risken för smittspridning,
  • Generell rekommendation i förebyggande syfte om delvis distansundervisning i gymnasieskolan

Munskydd

Mot bakgrunden att munskydd kan bidra till viss minskning i smittspridning i vissa miljöer i samhället är det en relevant åtgärd i miljöer som man inte kan undvika och där det är trängsel. Användning av munskydd kan därför vara en relevant smittskyddsåtgärd vid resor med kollektivtrafiken, både långväga och vid kortare resor oavsett färdmedel (buss, tåg, taxi, båt) där det är trängsel.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se