Hoppa till innehåll

De besked som regeringen idag gav för att mota en ökad smittspridning av covid-19 innebär inga skarpa restriktioner även om de har ett starkt signalvärde. Självklart behöver vi ta pandemin på allvar, där var statsministerns tydliga uppmaning att vaccinera sig klar. Samtidigt behöver vi lära oss leva med covid-19.

När människor nu uppmanas att själva ta ansvar för att undvika miljöer med trängsel och att bära munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken, samtidigt som vi som kör landets kollektivtrafik uppmanas att bibehålla det trafikutbud som är så att människor kan resa till arbete, skola och fritidssysselsättningar, kan budskapen för den enskilde resenären upplevas som motstridiga. Landets trafikföretag å sin sida hamnar i en situation där man kan och ska fortsätta köra trafik samtidigt som enskilda resenärer i stigande utsträckning kan komma att kan välja att avstå sina resor. Under hela pandemin har den svenska kollektivtrafiken bidragit till att samhället fungerat, men det har lett till stora förluster i sektorn. Jämfört med 2019 minskade biljettintäkterna i den svenska kollektivtrafiken inklusive långväga kollektivtrafik med 10 miljarder kronor 2020. Förluster som under 2021 kommer växa till 7,3 miljarder kronor enligt Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s senaste prognos. Mot bakgrund av detta och i ljuset av dagens besked vill vi att regeringen nu tar initiativ till en diskussion med företrädare för regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretagen för nya stödåtgärder till landets kollektivtrafik så att vi kan säkerställa en robust kollektivtrafik för framtiden.

I korthet innebär det första steget som införs redan imorgon den 8 december:

  • Arbetsgivare ska möjliggöra hemarbete i viss mån
  • Lärosäten ska ha fortsatt undervisning på plats men undvika större samlingar
  • Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer
  • Serveringsställen ska undvika trängsel
  • Munskydd i kollektivtrafiken

Allmänna råd som berör kollektivtrafiken

För att undvika spridning av sjukdomen covid-19 inom kollektivtrafiken bör verksamheterna se till att trafiken kan köras i full omfattning för att minska risken för trängsel.

Allmänna råd till resenärer

Res på ett sätt som minimerar risken för smitta

I syfte att undvika trängsel i kollektivtrafiken eller andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds bör vuxna om det är möjligt:

  1. välja att resa utanför rusningstid och andra tider när det kan uppstå trängsel, eller
  2. använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.

Vuxna som inte kan undvika att resa med kollektivtrafiken eller andra allmänna färdmedel när det är trängsel bör använda munskydd.

Regeringen förbereder för ett antal stödåtgärder som kan aktiveras vid behov.

Regeringen vill underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom och föreslår bland annat:

  • Slopat läkarintyg för smittbärarpenning
  • Tillfälligt slopad karensavdrag