Hoppa till innehåll
Den 1 juli 2022 får Sverige en ny reviderad Lag om anställningsskydd, LAS. Samtidigt träder överenskommelsen om LAS och omställning som ingåtts mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal (det nya Huvudavtalet) i kraft. Även om det är lång tid kvar innan de nya reglerna börjar gälla, oktober i år, kan det vara bra att redan i ett tidigt skede skaffa sig en uppfattning om vad reglerna kommer att innebära.

Nya LAS innebär förändringar som påverkar såväl arbetsgivarens som arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter. Almegas chefsjurist Jonas Stenmo redogör för dessa viktiga förändringar i lagen i en onlineföreläsning som Tågföretagens medlemmar kan nå via Arbetsgivarguiden (länken kräver inloggning)