Hoppa till innehåll
kvinna som lägger upp kabinväska på hatthylla på ett tåg

Järnvägen kräver nya reformer

Tåget kan transportera stora volymer gods och stora mängder passagerare på liten yta. Tåget gynnar regionutvecklingen och kan dessutom lösa industrins trans­portbehov på ett klimatsmart sätt. Det är möjligheter vi måste ta vara på genom att skapa förutsättningar för att fler ska välja järnvägen och för att järnvägen kan svara upp mot dessa ökade behov. Trots trans­portbehoven, en växande befolkning och klimatutmaningen är infrastrukturen på järnvägen eftersatt sedan många år.

Sverige kan bättre än så. Det är Tågföretagens och våra medlemmars starka övertygelse. Därför har vi tagit fram denna reformagenda. Syftet är att skapa en helhetsbild av järnvägens behov, utmaningar och åtaganden så att medlemsföretagen kan bidra i ännu större utsträckning till Sveriges ekonomi, vårt samhälle och människorna som bor här.

Läs vår nya reformagenda och se vad som krävs för att Sverige ska få effektiva transporter, ökad rörlighet för människor och gods samt låga transportkostnader i ett kapacitetsstarkt och klimatsmart transportsystem