Hoppa till innehåll

Godstransportörerna behöver finna de bästa och mest effektiva lösningarna för sin del av transportkedjan. Med dagens rådande energikris är energisnålare transporter en grundsten för att klara av dagens och framtidens transportsystem. Samverkan mellan transporter på järnväg, väg och sjöfart kan generera ökad tillgänglighet, bättre priser och minskad energianvändning. Sammanhängande och fungerande transportkedjor är allt viktigare för vårt samhälle och transportbehov. Det diskuterade panelen Erica Kronhöffer, kommunikations- och hållbarhetsdirektör Green Cargo, Micael Svensson, chef depåer och kombiterminaler Jernhusen, och Jens Larsson, head of public affairs Göteborgs hamn, Ulric Långberg, samhällspolitisk chef Sveriges Åkeriföretag, Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen, Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart, och Stefan Engdahl, chef Planering Trafikverket.

Möjligheten för de olika transportslagen har tidigare inte ställts mot varandra på detta sätt, vilket branschen nu välkomnar. Intermodalitet är viktigt i framtiden och väntas kunna skapa ökad konkurrenskraft för godstransportörerna. Även politikerpanelen med Jakob Risberg (MP), Richard Herrey (M) och Anders Åkesson (C), 1:e vice ordförande Trafikutskottet, välkomnade den positiva tonen som branschrepresentanterna från de olika trafikslagen numera har. Samarbetet mellan Sveriges Åkeriföretag och Tågföretagen som startade i höstas har varit en viktig del i detta.

Moderator för seminaret var Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, och det arrangerades av Sveriges Åkeriföretag och Tågföretagen.