Hoppa till innehåll
Robert Liljeström, TechSverige, och Lina Lagerroth, Tågföretagen

Viktigt steg för bättre uppkoppling på tåg

Förslagen i Post- och telestyrelsen, PTS, rapport Bättre mobil uppkoppling för tågresenärer i Sverige är ett betydande steg i rätt riktning för resenärer som i allt högre utsträckning förväntar sig möjligheten att vara uppkopplade under sina tågresor. En grundförutsättning för att resenärer ska kunna koppla upp sig ombord på tågen är att det finns god täckning längs med spåren samt tekniska lösningar som medger att signalerna når resenärerna inne i tåget. Delar av Sveriges järnvägsnät saknar dessvärre tillräcklig täckning och kapacitet.

− Vår förhoppning är nu att regeringen tar rapporten vidare så fort som möjligt. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet och tillsammans kunna bidra till att Sveriges tågresenärer kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter på sina resor, säger Lina Lagerroth, näringspolitisk expert på Tågföretagen.

För många resenärer är dessutom tågpendlingen en viktig och stor del av vardagen och arbetet. Uppkopplingen är därför viktig för att människors vardag ska fungera och för att tågresandet ska vara attraktivt, effektivt och tillgängligt.

Förbättringsförslagen som PTS lämnar i sin rapport delas in i tre olika områden – politisk styrning, förbättrad täckning och förbättrad samordning. Bland annat föreslår PTS att en ny politisk inriktning och förväntansbild för bättre uppkoppling ombord på tågen

Inom ramarna för förbättrad täckning föreslås Trafikverket utreda hur den egna infrastrukturen, exempelvis fiber, master och elkraft ska kunna upplåtas för att underlätta utbyggnaden av täckning, att utreda lösningen Trackside (system för uppkoppling av tåget och/eller resenärerna ombord på tåget, som byggs utefter järnvägen) samt att ta fram underlag kring hur täckningen ser ut i tågtunnlar.

Tågföretagen välkomnar PTS rapport och fortsätter tillsammans med TechSverige och aktörer i branschen att arbeta för bättre uppkoppling. Uppkopplingen är en komplex fråga och utmaning där aktörer behöver samverka för att gemensamt kunna bidra till att Sveriges resenärer självfallet ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter under sina resor.

– En tydligare politisk inriktning underlättar för alla aktörer att gå i takt mot en gemensam målsättning. Det ger också marknadsaktörer förutsägbarhet vilket är en nyckelfaktor för att kunna investera i infrastruktur, säger Robert Liljeström, näringspolitisk expert på TechSverige.