Hoppa till innehåll
Gustaf Engstrand talar på Swedavia och Transportföretagens seminarium.

Flygplatsanslutning till järnvägen

Arlanda som en multimodal transportnod – på detta tema hade Swedavia och Transportföretagen bjudit in till en eftermiddag för ökad samverkan mellan transportslagen i syfte att minska den totala energianvändningen och skapa ökad bekvämlighet i det långväga resandet. Gustaf Engstrand deltog i en paneldiskussion med transportsektorns omställning i brännpunkten – och då i synnerhet flygets och Arlandas del i lösningen.

Tågföretagens utgångspunkt är att infrastrukturen måste stödja bättre samverkan mellan trafikslagen. Flygplatsers anslutning till järnvägen har i Sverige inte alls haft samma prioritet som i exempelvis Tyskland och Frankrike. På resor i Europa har vi själva kunnat uppleva hur de flesta flygplatser har självklara anslutningar till fjärrtåg, regionaltåg och lokal kollektivtrafik. I den pågående utredningen om Arlandas framtida utveckling kommer dessa möjligheter att lyftas upp, men även vid landets andra flygplats, Landvetter, borde anslutits för länge sedan till järnvägen. Från ett nationellt perspektiv skulle det vara en självklarhet att binda in snabba tågförbindelser till våra större flygplatser med inspiration från Tyskland. Temat drivs med kraft i Europa – att ett gränsöverskridande system för snabba tåg binds ihop med urbana center och flygplatser – enligt den action plan som antogs i december.

Bättre mobiltäckning och kapacitet längs järnvägarna stödjer vårt samhälles omställning till ett mer hållbart resande. Med fungerade uppkoppling skulle möjligheter till arbete ombord på tåget innebära minimal förlust av tid och effektivitet. Vi välkomnar regeringens uppdrag till Post- och telestyrelsen att analysera och lämna förslag på åtgärder för bättre mobil uppkoppling utmed järnvägen.

Den 5 april presenterades EU:s femte sanktionspaket, som vi preliminärt bedömer har begränsad påverkan våra medlemsföretags verksamhet. Olja, gas, mineraler och metaller ännu ingår ännu inte i sanktionerna mot Ryssland. Det finns en oro i transportsektorn för stoppad import av naturgas eftersom det utgör en kritisk ingrediens i Adblue som minskar utsläppen av kväveoxid.

Vi tycker det är riktigt spännande att läsa om konsolidering i medlemsleden, där Tågåkeriet i Bergslagen nu förväntas ta över Inlandståg.

Klimatdialog med Frans Timmermans i Stockholm

EU-kommissionens representation i Stockholm arrangerade i förra veckan en klimatdialog med ungdomar och kommissionens verkställande vice ordförande Frans Timmermans. Det blev livlig diskussion där kommissionens mål om minskning av utsläppen från transportsektorn tydliggjordes inför en rekordpublik i hundratalet länder. Dialogen kan ses i efterhand.

Medielänkar vecka 14

Försenade tåg drabbade 100.000

Över 500 tåg försenades upp till två timmar och tjogtals tåg ställdes in. Restriktionerna för tågtrafiken mellan Sparreholm och Flen drabbade närmare 100.000 resenärer och kostade tågtrafikföretagen tiotals miljoner kronor.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Svenskt Näringsliv: ”Att lägga över ansvaret på företagen är absurt”

Det svenska näringslivet är redo att göra sin del i försvaret av Sverige, men företagen måste få ersättning för de tjänster som utförs. Det anser Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv.
Läs artikeln på di.se

In Europe, It’s Planes vs. Trains. For Many Travelers, Rail Is the Way to Go.

Amid concerns about climate change, Europe is investing heavily in trains. The idea is to make rail more appealing, especially as an alternative to short-haul flights.
Läs artikeln på nytimes.com

Ny bristvara riskerar stoppa 97 procent av alla lastbilar

Utan reningsvätskan AdBlue kan lastbilar inte köra. Redan nu flaggar tillverkare för en brist som snabbt förvärras om naturgasen stryps från ryskt håll. ”97 procent av alla lastbilar som rullar i Sverige kommer inte att rulla längre”, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.
Läs artikeln på tn.se

Skenande kostnader för infrastrukturen måste få ett slut

Efter nio rapporter som pekar på samma allvarliga brister svarar regeringen med att ge Trafikverket i uppdrag att utreda sig själv. Sverige behöver en ny regering som sätter samhällsnyttan främst, säger Helena Gellerman (L), klimat- och trafikpolitisk talesperson.
Läs artikeln på altinget.se

”Sänk inte skatten på bensin och diesel”

Gör det inte! Det är branschorganisationen Svensk Kollektivtrafiks svar på regeringens förslag om en tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel. Organisationen anser att skatten på bensin och diesel inte ens ska sänkas tillfälligt. Svensk Kollektivtrafik anser att en sådan skattesänkning försämrar människors förutsättningar att göra hållbara resval, ökar utsläppen och ökar bilens konkurrenskraft gentemot kollektivtrafiken ytterligare.
Läs artikeln på bussmagasinet.se

Tågab köper Inlandståg

Tågab köper Inlandståg, tar över all personal och samtliga lok. Tre av Lint-tågen kommer troligen att hyras ut till Region Värmland.
Läs artikeln på jarnvagar.nu