Hoppa till innehåll

Förslag för bättre uppkoppling på tåg

Tågföretagen och TechSverige har läst Post- och Telestyrelsens, PTS, rapport Bättre mobil uppkoppling för tågresenärer i hela Sverige och har skickat ett brev där de uppmanar regeringen att skyndsamt gå vidare med de förslag som vi bedömer kan göra stor skillnad för resenärernas digitala upplevelse på tågen.

− Sverige är mitt i en och digitalisering av samhället, för oss är det självklart att tågresenärerna ska kunna ta del av den utvecklingen, säger Lina Lagerroth, näringspolitisk expert Tågföretagen.

Vi ser en positiv utveckling där tågoperatörer bland annat installerar nya fönster som bättre släpper igenom mobilsignaler samtidigt som mobiloperatörerna moderniserar näten med mer kapacitet och täckning. Detta är viktiga steg men för en bra kundupplevelse utan avbrott krävs att det finns förutsättningar att göra motsvarande förbättringar av täckning och kapacitet i tågtunnlar. Här pekar rapporten på stora brister och nuvarande utbyggnad i tunnlar går för långsamt. När nu privata aktörer gör stora investeringar i förbättringar är det vitalt att även ansvariga myndigheter möter upp för att få full effekt till tågresenärerna. PTS förslag att ge Trafikverket i uppdrag att förbättra marknadens möjlighet att etablera bättre täckning och kapacitet i tunnlar bör därför prioriteras. I kombination med förslaget att ge mobiloperatörer bättre möjlighet att nyttja Trafikverkets infrastruktur kan det väsentligt bidra till att snabbt stärka dagens positiva utveckling.