Hoppa till innehåll
Kristoffer Tamsons

Kristoffer Tamsons ny ordförande för JBS

JBS, Järnvägsbranschens samverkansform, består av ett 70-tal företag och organisationer som arbetar för att för att göra järnvägen mer robust, tillförlitlig och tillgänglig. 13 mars tillträder Kristoffer som ny ordförande för JBS.

Järnvägen är ett system där många olika aktörer behöver samverka för att de högt ställda kvalitetsmålen ska nås och för att öka andelen nöjda resenärer och godstransportköpare. JBS bildades 2016 av aktörer från hela den svenska järnvägsbranschen för att gemensamt driva på järnvägens förbättringsarbete. Ett arbete som kräver samordnad planering och styrning emellan järnvägens alla aktörer.

− Detta är ett verkligt hedersuppdrag som jag tar mig an med både hjärta, hand och tanke. Vår järnväg utgör hela Sveriges blodomlopp och står inför såväl historiska utmaningar som möjligheter. Att järnvägens aktörer kan samlas till gemensam analys och handling innebär inte bara kraft att uppnå resultat i dag. Det skapar i sin tur förutsättningar för det strävsamma målet om en järnväg i världsklass, säger Kristoffer Tamsons.

Kristoffer Tamsons har en gedigen bakgrund inom spårbunden infrastruktur, resande och transporter. Bland annat är han ordförande för Svensk Kollektivtrafik och ordförande för Godstransportrådet. Kristoffer Tamsons var tidigare trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande för SL samt har även arbetat vid Regeringskansliet som planeringschef på statsrådsberedningen.

Kristoffer Tamsons efterträder Lena Erixon i rollen som ordförande för JBS. I styrelsen ingår ledande företrädare för hela järnvägsbranschen: Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagen; Ted Söderholm, Green Cargo; Kerstin Gillsbro, Jernhusen; Henrik Dahlin, MTR Nordic; Monica Lingegård, SJ; Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik; Anna Ericsson, Trafikverket; Roberto Maiorana, Trafikverket, Pierre Sandberg, Tågföretagen; Bertrand Gryspeert, Vossloh samt David Lagneholm, vd Trafikförvaltningen.