Hoppa till innehåll
container lastas på tåg

Särskilt framhålls att persontågen inte har fått tidtabeller i tid för att hinna sälja biljetter och att det nya datasystemet har lett till enormt krävande manuellt arbete hos tågföretag. Tidningens slutsats blir att det bästa Trafikverket kan göra är att fokusera sina resurser på underhåll för ett trafiksäkert vägnät och punktliga tåg på existerande spår.

Resonemanget är dessvärre ofullständigt. Om vi i framtiden ska acceptera fortsatt kraftiga begränsningar för samhällets och industrins utvecklingskraft, så är det möjligen rätt prioritering att låta landets infrastrukturutbyggnad stå still. Men det är ett faktum att transporterna fortsätter att öka. Och det är redan fullt på spåren. Nej, ett par tankar i huvudet samtidigt är att rekommendera i detta skede. För det första – ge Trafikverket förutsättningar att bättre underhålla det vi har samt att säkra upp Trafikverkets leverans av tåglägen i det nya planeringssystemet MPK. För det andra – konstpaus – öka investeringstakten.

Energikrisen och chaufförsbristen har i sig genererat ökade investeringsbehov. Vi ser ett ökande intresse för tågtransporter, i synnerhet i det intermodala transportsystemet, där trailers och containers i allt större utsträckning lyfts över till järnvägen i våra hamnar och på terminaler. Vi har under 2021 till 2022 sett ett tydligt trendbrott. Under första halvåret 2022 ökade godsvolymerna på järnväg med 10,5 procent jämfört med samma period 2021 och det är i det intermodala segmentet det händer. Sjöfart, järnväg och vägtransporter i effektiv samverkan är framtiden. Förutsättningarna är på plats för en fortsatt positiv trend och för denna samverkan inom tunga transporter, där transporteffektivitet blir ett viktigt bidrag till minskad energiförbrukning, ökad klimatprestanda och stärkt konkurrenskraft.

Missa inte att anmäla er till en spännande digital livesändning den 27 mars med en diskussion om behovet av förändringar i järnvägsbranschens spelregler i den upphandlade kollektivtrafiken i samverkan mellan Cirio Advokatbyrå, Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen.

MSB erbjuder informationssäkerhetsverktyg till näringslivet

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att utvidga sin struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet inom offentlig sektor, Infosäkkollen, så att den från 2023 även kan användas av näringslivet. Infosäkkollen är ett helt frivilligt verktyg och syftar till att erbjuda en struktur för uppföljning för att förbättra aktörers förmåga att arbeta med informations- och cybersäkerhet och därigenom stärka totalförsvaret.

Infosäkkollen ska kunna erbjudas främst de aktörer som omfattas av lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och det nyligen antagna NIS 2 direktivet. Dessutom ska myndigheten, från och med år 2025, börja erbjuda aktörerna som valt att delta i Infosäkkollen en struktur för uppföljning av it-säkerhet, it-säkerhetskollen.

Medielänkar vecka 12

Öka transporteffektiviteten – låt mer gods färdas via sjöfart och järnväg

Som branschföreträdare för de långväga godstransporterna anser vi att det behövs ett mer trafikslagsövergripande perspektiv för att klara transportutmaningen under kommande decennier. Det skriver företrädare för sjöfarten, åkerinäringen och tågföretagen.
Läs artikeln på altinget.se

Tågkaoset kan ta år att arbeta bort

I slutet av förra året började Trafikverket implementera det nya planeringssystemet MPK, något som inte gått obemärkt förbi i branschen. Nu hopar sig problemen, som bland annat handlar om sena körplaner, planerade banarbeten och biljettsläpp.
Läs artikeln på rt-forum.se

Sverige ett av få EU-länder som inte klarar tågplaneringskrav

Infrastrukturförvaltare i hela EU ska leva upp till ett fyramånaderskrav på att ge operatörerna information om tåglägen. I tidigare jämförelser sticker Sverige ut som ett av få länder som bevisligen inte klarar av lagkravet. Nu kan dock spelplanen vara på väg att ritas om.
Läs artikeln på altinget.se

Tut, tut – Trafikverket har spårat ur helt

Arga tågbolag, missnöjda resenärer, vägnät i förfall och dålig kostnadskontroll. Vem litar längre på Trafikverket?
Läs artikeln på expressen.se

Vägforum 2023: Kostnader för nationell plan under lupp

Riksrevisionen har fått i uppdrag att granska de nationella planerna som fastställts 2014, 2018 och 2022, ett uppdrag som ska vara klart i december i år.
Läs artikeln på transportnet.se

Pres for ny skånsk banegård til Femern-gods

Malmø Banegård er presset og ikke klar til at håndtere markant stigende godsmængder, når Femern åbner. Skånske erhvervsfolk vil have ny godsbanegård.
Läs artikeln på femernnews.dk

Ingen plats för fler godståg

När tunneln under Fehmarn Bält är klar 2029 kommer godstågstransporterna mellan Norra Tyskland och Sverige att öka med 200-300 procent. Men ingen vet hur godstågen ska få plats på spåren i södra Sverige.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Fortsatta problem för SJ – priserna riskerar rusa

Med bara drygt två veckor kvar till påsk har SJ ännu inte släppt alla resor. Och på de sträckor som just kommit ut till försäljning riskerar priserna att rusa. Samtidigt menar SJ att de felaktigt får ta skulden. – Folk är jättearga och tycker att vi skyller ifrån oss, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ.
Läs artikeln på expressen.se

Statssekreterare: Förändring av planeringsramar för infrastruktur inte i fokus

Påtryckningarna har varit flera för att dra upp nya regler för hur den nationella infrastrukturplanen tas fram. Men infrastrukturministerns statssekreterare ser inte något större behov av en reform.
Läs artikeln på altinget.se

Susanne Nyström: Klimatet kan inte vänta på att svenska politiker ska kulturkriga klart

All forskning pekar åt samma håll: Klimatförändringarna är ett faktum och omställningen måste ske nu om vi ska ha en chans att klara klimatmålen. Då rustar Sverigedemokraterna för kulturkrig.
Läs artikeln på dn.se