Hoppa till innehåll

Rättelse: 450 platser på yrkeshögskolans lokförar­utbildningar

Det har i flera medier felaktigt antytts att det endast finns 36 utbildningsplatser på YH-lokförarutbildningarna. Detta är en grov missuppfattning. Tågföretagen samarbetar med fem olika utbildningsaktörer som i dagsläget bedriver 12 lokförarutbildningar från norr till söder i Sverige. I år finns 450 beviljade utbildningsplatser på yrkeshögskolans lokförarutbildning.

Lokförarutbildningen är en mycket populär utbildning med goda examensresultat. Andelen outnyttjade eller tomma platser är liten och betydligt ovanligare än på andra yrkeshögskoleutbildningar. De senaste sex åren har andelen varierat mellan 0 och 4 procent. Snittet för outnyttjade platser på yrkeshögskolan var totalt 12 procent förra året.

Utöver yrkeshögskolans lokförarutbildningar så bedriver ett par tågbolag interna lokförarutbildningar. Nästa år kommer drygt 500 nya lokförare att examineras och kan direkt börja arbeta hos person- och godstrafikbolagen.