Hoppa till innehåll

MYH beviljade 540 nya ubildningsplatser till lokförarutbildningarna över en treårsperiod. Dessa läggs till de, sedan tidigare, redan beviljade utbildningsplatserna. Det betyder att 2025 har cirka 500 nya lokförare möjlighet att ta examen från våra YH-skolor runt om i landet.

För järnvägens räkning blev det sex beviljade lokförarutbildningar, en systemteknik spårfordon och åtta ytterligare järnvägsutbildningar. Här är hela listan:

 • Anläggningsingenjör järnväg, Örebro
 • Järnvägsingenjör, flera kommuner
 • Järnvägstekniker/kvalificerad bantekniker, Ängelholm
 • Kvalificerad signaltekniker, Nyköping
 • Lokförare, Göteborg
 • Lokförare, Hallsberg
 • Lokförare, Mjölby
 • Lokförare, Sundsvall
 • Lokförare, Umeå/Sundsvall/Borlänge
 • Lokförare, Kristinehamn
 • Mätingenjör järnväg, Munkedal
 • Nordisk spårsvetsare, Vansbro
 • Specialiserad mätningsteknik för järnväg och anläggning, Stockholm
 • Systemteknik spårfordon, Västerås

Utbildningsplatser för lokförare

I diagrammet nedan ser du antalet beviljade utbildningsplatser på yrkeshögskolan och de företagsinterna utbildningar som finns för lokförare tillsammans med branschens behov. Varje år frågar Tågföretagen sina medlemmar om behovet av lokförare.

Diagram över antal utbildningsplatser för lokförare och branschens behov av lokförare mellan 2017-2028

Ökat anslag till yrkeshögskolan

I december beslutade riksdagen att anslaget till utbildningsformen skulle öka med 15 procent på tre år. Sverige har, trots det försvagade ekonomiska läget, en överraskande stark arbetsmarknad och det råder stor efterfrågan på kompetens. Det utökade anslaget till yrkeshögskolan innebär att fler än någonsin kommer att få möjlighet att studera på en YH-utbildning.