Hoppa till innehåll

Rapporten visar bland annat om lokförare:

• I stort sett alla arbetar under de första fem åren efter examen.

• Andelen som arbetar som lokförare är hög och stabil. Av de som har en yrkesuppgift är det 1 år efter examen 94 procent som arbetar som lokförare. Motsvarande andel efter 5 år är 91 procent.

• Andelen som arbetar inom relevanta branscher är hög och stabil. Det femte året efter examen arbetar 92 procent inom relevanta branscher.

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, ser ytterligare resultat som visar att utbildningen fungerar väl och att lokförarnas arbetsmarknad är god.