Hoppa till innehåll

För drygt en månad sedan kunde vi konstatera att branschen har befunnit sig i stört läge i 100 dagar och idag kan vi addera ytterligare 35 dagar. För 14 veckor sedan skulle Trafikverkets leveranser av tågplaner för veckorna 21 till 24 vara klara – leveranser som järnvägsföretagen delvis fortfarande inte har tagit del av. Järnvägsföretagens tågplanerings- och produktionsprocess utgår från existerande regelverk. I ett läge när Trafikverket inte håller de leveranstider som utlovats påverkas operatörernas planeringsprocesser i sin helhet. Effekterna på järnvägens kunder och medarbetare blir omfattande. För tågföretag är det huvudsakliga och fundamentala behovet helt enkelt leveranser i rätt tid av tidtabeller – 18 veckors framförhållning – för att produktionen ska fungera normalt.

Nästa vecka, den 25–27 april, är det dags för Train & Rail där Tågföretagen är en av medarrangörerna till mässan. Pierre Sandberg deltar i ett panelsamtal om vision för järnvägen till 2030 och Gustaf Engstrand är moderator på temat infrastruktur & trafik som möjliggör framtidens järnväg. Missa inte att titta förbi och då även diskutera branschens kompetensbehov. Järnvägscollege och JBS-initiativet Framtidens medarbetare finns på plats på mässan.

Tågföretagen har i veckan publicerat en artikel om de felaktiga siffror som har cirkulerat i media där det antytts att det endast finns 36 utbildningsplatser på YH-lokförarutbildningarna. Tågföretagen samarbetar med fem olika utbildningsaktörer som i dagsläget bedriver 12 lokförarutbildningar från norr till söder i Sverige. I år finns 450 beviljade utbildningsplatser på yrkeshögskolans lokförarutbildning.

Den 11 maj är det dags för Tågföretagens årsmöte  där ny styrelse kommer att väljas och där vi även passar på att tacka av vår avgående ordförande Ted Söderholm. Det formella årsmötet följs av ett konferensprogram med fokus på senaste nytt om aktuella branschgemensamma frågor och trafikpolitisk spaning. Anmälan till årsmötet kan göras fram till den 4 maj.

Trevlig helg!

Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen 2023

Varje år redovisar Trafikanalys sin årliga uppföljning av transportsystemets utveckling gentemot de transportpolitiska målen. Uppföljning är baserad på 15 olika indikatorer och för tre av dessa är Trafikanalys bedömning i år förändrad. Den förändrade bedömning berör Transportsystemets standard och tillförlitlighet, Användbarhet för alla i transportsystemet och Tillgänglighet – övriga persontransporter. Vad gäller de övergripande transportpolitiska målen bedömer Trafikanalys att samhället inte har närmat sig en långsiktigt hållbar transportförsörjning utifrån samtliga relevanta hållbarhetsperspektiv.

Medielänkar vecka 16

Historisk skärpning av EU:s utsläppshandel

Ett steg framåt och två tillbaka. Så beskriver många den svenska klimatpolitiken just nu. Men på europanivå spelar det nordiska käbblet om reduktionsplikten mindre roll. I EU-parlamentet röstades ett historiskt klimatpaket igenom under tisdagen, med bred marginal.
Läs artikeln på di.se

Krav från EU-parlamentet: Koppla ihop europeiska järnvägar

Europaparlamentet vill se ett mer sammankopplat transportsystem i EU och ställa större krav på medlemsländerna att bygga ihop infrastruktur över landgränserna. Det skulle bland annat kunna göra det enklare att åka tåg mellan olika EU-länder. ”Det innebär att det blir lättare att flytta människor och gods över nationsgränser, att vi kan ställa om och bli grönare”, säger miljöpartistiska EU-parlamentarikern Jakop Dalunde.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se 

SD vill ha stöd av S om järnvägsunderhåll

Sverigedemokraterna vill återförstatliga delar av väg- och järnvägsunderhållet för att få ordning på tågkaos och dåliga vintervägar. Nu tar SD initiativ i riksdagen och hoppas på stöd av S – mot regeringen.
Läs artikeln på dn.se

Tågföretagens förbundsdirektör kritisk: ”Strejken sänker Sekos trovärdighet”

Strejken på pendeltågen i Stockholm påverkar förhandlingarna om ett nytt avtal för hela landets tågtrafik. Den olagliga strejken bland Sekos medlemmar gör att fackförbundets trovärdighet dessvärre faller, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör för Tågföretagen.
Läs artikeln på arbetet.se