Hoppa till innehåll

Frågan gäller ändringar av arbetstagarnas preliminära scheman på grund av oförutsedda händelser senare än två veckor före avsedd arbetsdag. Almega Tågföretagen uppskattar att Seko på detta sätt klargör vad som är viktigt på riktigt.

Tågbranschen har under en tid haft vissa utmaningar med framförhållningen. Skälen är framför allt två: 

Trafikverkets nya planeringssystem, MPK, har under lång tid levererat tåglägen till Sveriges tågoperatörer med en framförhållning som inte på långa vägar har levt upp till lagens minimikrav på 18 veckor. När den enda möjliga infrastrukturleverantören missköter sig, drabbar det givetvis tågoperatörernas framförhållning. Även gentemot personalen.

I tillägg till detta råder lokförarbrist i Sverige, främst orsakad av en försiktig nyrekrytering av medarbetare under en mycket osäker tid under och efter pandemin.

Vi jobbar stenhårt med dessa två frågor. 

Läs Almegas och Tågföretagens replik på arbetet.se