Hoppa till innehåll

Varmt välkomna till Tågföretagens årsmöte!

Den 30 maj kl 17.00 drar årsmötet i gång. Platsen för mötet är Almega, Sturegatan 11, Stockholm.

Vid årsmötet kommer verksamhetsåret 2022 att rapporteras och en ny ordförande och styrelse att väljas. Här hittar du handlingarna till årsmötet.

Program

Kl. 17.00 Årsmöte – länk till dagordning och övriga handlingar

Kl. 17.40 Årsmötet avslutas

Tid: den 30 maj kl 17.00-17.40

Plats: Almega, Sturegatan 11 Stockholm.

Anmälan

Årsmötet är ett möte på plats för att vi ska samla branschen. Dela gärna inbjudan med intresserade medarbetare!

Deltar flera företrädare från samma företag i årsmötet kan endast en utöva medlemmens rösträtt.

Som framgår av stadgarnas § 16 ska medlem som önskar framföra ärende vid stämman inkomma med detta skriftligen senast två veckor före årsmötet.