Hoppa till innehåll
tågspår efter snabbt åkande tåg

Välkomna järnvägsinfrastruktur­företagen

Företag med kollektivavtalet för bransch Järnvägsinfrastruktur inom Almega Tjänsteförbunden flyttar nu till Tågföretagen. Förbundsbytet innebär inte några förändringar i kollektivavtalet, men företagen som är bundna av detta kollektivavtal flyttar organisatoriskt över till Tågföretagen.

Redan när Tågföretagen bildades 2020 diskuterade styrelsen om även bransch Järnvägsinfrastruktur skulle vara en del av förbundet. Beslutet blev att det var bäst att först bygga en kraftfull organisation och därefter inkludera bransch Järnvägsinfrastruktur. Tågföretagen och Almega Tjänsteförbunden är eniga om att tiden nu är mogen för att ge dessa närliggande branscher, tågoperatörer och järnvägsinfrastrukturföretag, bästa möjliga medlemsnytta genom att samlas i samma förbund.

Driver viktiga frågor för alla järnvägsföretag

Tågföretagen driver näringspolitiska branschfrågor för att öka järnvägens andel av transporterna. Med järnvägen som ryggrad kan transportsystemet uppnå sin fulla potential och bidra till ett mer sammanknutet land där produktion och tillväxt främjas på ett hållbart sätt. Om järnvägen ska kunna utveckla samhället behöver fler människor och företag välja järnvägens tjänster. Då behöver vi också mer och bättre järnväg. I grunden handlar det om att stärka efterfrågan av järnvägens tjänster och öka utbudet på järnvägen, det vill säga järnvägens kapacitet. Ser vi inte till de behoven mister vi viktiga pusselbitar i det som för Sverige som land framåt. Läs mer om Tågföretagens reformförslag för att få fler människor och mer gods på järnvägen.

Nyhetsbrev varannan vecka

Varannan vecka skriver Tågföretagens näringspolitiska experter ett nyhetsbrev där de kommenterar de senaste händelserna i branschen. Det senaste nyhetsbrevet kommenterade regeringens budgetproposition

Vill du också få nyhetsbrevet i din inkorg kan du anmäla dig här.

Det finns också ett nyhetsbrev för er som jobbar med och är intresserade av kompetensförsörjning. Det kommer ut ett par gånger per är. Det kan du anmäla dig till här.

Bevakar frågor för medlemmarnas räkning

Tågföretagen bevakar många aktuella frågor för medlemmarnas räkning. På senare tid har infrastrukturfrågan varit aktuell och här kan du läsa vad Tågföretagen gör och alla artiklar inom ämnet.

Missa inte årets Järnvägsdag 29 november

Varje år bjuder Tågföretagen in tillsammans med Swedtrain till en heldag med seminarier och nätverkande. I år är temat ”Spåra framtiden: Finansiella möjligheter och investeringsstrategier för framtidens järnväg”. Fram till den 11 oktober är det extra bra pris för medlemmar. Hoppas vi ses där!

Har du frågor?

Undrar du över något när det gäller vad Tågföretagen gör inom något område, kontakta oss gärna.