Hoppa till innehåll

Ur askan i elden

Ett nytt kollektivavtal för spårtrafiken är på plats och branschen lyckades i sista stund undvika en aviserad strejk. Det har fått mycket uppmärksamhet att en av huvudfrågorna i förhandlingarna – och sedermera även i medlingen – var sena schemaändringar som främst drabbar medarbetarna men inte heller är önskvärda för arbetsgivarna. Förutom att kompensera den enskilde medarbetaren, ökar överenskommelsen incitamentet för tågföretagen att minimera förekomsten av sena schemaändringar. Därmed placeras Trafikverkets sena leveranser av tåglägen i brännpunkten.

Det är av yttersta betydelse att snarast få bukt med rådande krisläge och därvid uppnå det avtalslöfte – om 18 veckors framförhållning – som gäller för leverans av tåglägen. I Ekots lördagsintervju bekräftade Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana bland annat att införandet av Trafikverkets nya planeringssystem lett till större utmaningar än förväntat, att mer testkörning av systemet skulle ha behövts och att Trafikverket inte klarat sina leveransåtaganden gentemot tågföretagen. Roberto försäkrade också att planeringen av Tågplan 24 går bättre och att 18 veckors framförhållning ska uppnås senast i december 2023. 

Det kollapsartade införandet av Trafikverkets nya system syns nu på en mängd områden. Om vi börjar med dagens stopp i järnvägstrafiken söder om Stockholm, så är det ett faktum att omledning av tågen inte kunnat göras på sätt som skedde innan systeminförandet. Det blir nu stopp helt enkelt. Vi ser stora effekter inte minst för näringslivets godstransporter och basindustrin drabbas. Från Göteborgs hamn kommer besked att containervolymerna från hamnen på järnväg minskat med sju procent, vilket innebär att det skett en överflyttning av volymer från järnväg till lastbil. Det är ett typiskt exempel på hur snabbt volymer flyttas från järnväg när vi har störningar i järnvägssystemet. Konkret hänger också detta ihop med systeminförandet och att omledning av tågen vid banarbeten inte fungerar för närvarande. Slutligen noterar vi att Trafikverket infört lönebonusar till de medarbetare som fortsätter som trafikplanerare under rådande omständigheter. Det senare får utan tvekan effekter på förutsättningarna för kompetensförsörjningen i branschen.

Trevlig helg!

Medielänkar vecka 21

Minister krävs på svar om tågstrulet: ”Fullständig katastrof”

Trafikverkets krånglande planeringssystem orsakar fortsatt stora problem för tågen. Nu kommer krav på att infrastrukturministern måste ta i med hårdhandskarna. – Vems ansvar är det här egentligen? Vi tappar pengar varje dag, säger Lina Lagerroth på Tågföretagen.
Läs artikeln på dn.se

Bonus till kvarsittare

Fjärrtågklarerare och trafikplanerare vid Trafikverket får ett lönelyft på 4 000 kronor och ”stanna kvar-bonus” på 85 000 kronor om det inte säger upp sig under 2023 och 2024.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Ytterligare ett halvår med tågproblem – ny tågplan i december

Först i december kommer Trafikverket att kunna ha den framförhållning på 18 veckor som krävs för besked om tågavgångar. Införandet av ett nytt digitalt planeringssystem för tågtrafiken orsakar sedan ett år tillbaka stora problem för tågföretag, anställda och resenärer, på grund av sena besked om tågavgångar.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Trafikverkets gd: I december blir det ordning på tågtrafiken

Roberto Maiorana, Trafikverkets generaldirektör, säger att han räknar med att det nya planeringssystemet som skapat tågstrul under senaste året ska vara i ordning i december.
Lyssna på intervjun på sverigesradio.se

Datorstrul får varje störning i tågtrafiken att dra ut på tiden

Återkommande tågstopp i Citytunneln som lamslår trafiken i hela Skåne. Snabba omkastningar i tidtabeller och arbetstider, som sånär lett till lokförarstrejk. Roten till problemen ligger hos Trafikverket. Digitaliserad tågledning skulle ge bättre tågtrafik, men i flera avseenden blev resultatet det rent motsatta.
Läs artikeln på sydsvenskan.se

Tågföretagen ökar trycket på att få ersättning för sena besked

Tågplaneringskaoset blev en bidragande faktor till att parterna hade svårt att enas om ett nytt avtal. Besvikna Seko-medlemmar ser nu med frustration på att de nya villkoren för sena schemaändringar inte träder i kraft förrän i mars nästa år. Men från Tågföretagen pekar man på att Trafikverket inte gjort sitt. 
Läs artikeln på altinget.se

Trafikverkets chef: Vi byter hjärtan mitt i ett maraton

Målet om tolv veckors framförhållning i tågplaneringen till sommaren skrotas. I augusti siktar Trafikverket på fyra veckor. Men myndighetens nya trafikchef har gott hopp om att årets kaos inte upprepas nästa år.
Läs artikeln på altinget.se

Inslag i Aktuellt