Hoppa till innehåll

Transportstyrelsen identifierar sju områden där Trafikverket inte har uppfyllt samtliga säkerhetskrav. Det handlar om

  • riskhantering,
  • samråd med andra parter,
  • kompetensstyrning,
  • övervakning,
  • roller, ansvarsskyldighet och befogenheter inom organisationen,
  • integrering av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer,
  • information och kommunikation.

Bristerna är så pass allvarliga att Trafikverket åläggs att åtgärda dessa. De ska genomföra en analys för att identifiera orsakerna bakom bristerna. Trafikverket har på sig fram till den 29 mars 2024 att svara på föreläggandet.

Tågföretagen och våra medlemmar var tidigt ute och varnade för de brister som Transportstyrelsen nu har identifierat. Vad gäller områden som exempelvis riskhantering samt samråd med andra parter beskriver föreläggandet situationen på ett korrekt sätt utifrån de förutsättningar som järnvägsföretagen fick för att hantera de säkerhetsrisker som uppkom i samband med införandet. Vi välkomnar därmed föreläggandet och ser fram emot Trafikverkets svar i slutet av mars.