Hoppa till innehåll
Paneldeltagare på scen i Almedalen

Hur ökar vi transporteffektiviteten genom samverkan?

Transportberoendet i samhället är stort och kommer att fortsatt öka. Transportsektorn spelar därmed en avgörande roll i klimatomställningen – bara i Sverige står inrikes transporter för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Transportsektorn har därmed ålagts tufft beting att ställa om till följd av globala, europeiska och nationella klimat- och miljökrav.

Ett steg på vägen mot minskade utsläpp är ökad transporteffektivitet. Optimeringen av samverkan mellan trafikslag – väg, järnväg och sjöfart – är därmed ett viktigt bidrag i omställningen. Men hur ser läget ut idag? Vad behöver transportköpare och vad behöver transportörer? Och vad behöver politiken göra för att skapa incitament och förutsättningar för att öka transporteffektiviteten?

Tillsammans med Sveriges Åkeriföretag och Svensk Sjöfart bjöd Tågföretagen in transportköpare, transportföretag och beslutsfattare till ett seminarium i Almedalen för att diskutera just dessa frågor med fokus på godstransporter.

Mer kapacitet och omlastningsnoder

I dagsläget har, framför allt järnvägen, hög belastning. En central utmaning som konstaterades under seminariet är att det behövs mer kapacitet på järnvägen. Vi kunde också konstatera att fokus bör läggas på att skapa effektiva omlastningsnoder.

Från beslutsfattarnas sida finns en tydlig samstämmighet kring transporteffektivitet och vikten av trafikslagsövergripande samverkan. Beslutsfattarna kunde enas om att mer pengar i systemet och alternativa finansieringsmöjligheter är viktiga åtgärder för att öka takten för att möjliggöra tillgängliga, effektiva och pålitliga intermodala lösningar.

Här kan du ta del av hela seminariet.

Bildtext:

Deltagare på seminariet: (bakre rad) Erica Kronhöffer, Green Cargo, Matilda Jarbin, Scanlog, Kristoffer Tamsons, Mälardalsrådet, Henrik Ekelund, Svensk Handel, Sven Hunhammar, Trafikverket, Anders Hermansson, Svensk Sjöfart, Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag, Gustaf Engstrand, Tågföretagen.
(främre rad) Gunilla Svantorp (S), Johanna Rantsi (M), Daniel Helldén (MP), Ulrika Heie (C), Mattias Goldmann, moderator 2030-sekretariatet.