Hoppa till innehåll

Rapporten identifierar 28 samhällsekonomiskt lönsamma järnvägsinvesteringar som inte getts plats i den nationella investeringsplanen och ytterligare 10 som vi anser borde tidigareläggas. Åtgärderna kommer, om de genomförs, få snabb och märkbar effekt. De är dessutom samhällsekonomiskt lönsamma och skulle resultera i ett bättre fungerande järnvägssystem – ett järnvägslyft.

− Järnvägen är hårt sliten efter decennier av otillräckligt underhåll. Samtidigt har tågtrafiken ökat kraftigt de senaste 30 åren. Vi är därför i ett läge där svensk konkurrenskraft och tillväxt kräver både kraftfulla åtgärder som ger snabb effekt såväl som planering för stora, långsiktiga investeringar i ökad kapacitet. Låt oss med gemensamma krafter sätta fart på förändringen, säger SJ:s vd Monica Lingegård.

Några av de övergripande åtgärdsförslagen är:

  1. Genomför ett omfattande program för trimningsåtgärder med syfte att öka den svenska järnvägens effektivitet, säkerhet och hållbarhet.
  2. Koncentrera i högre utsträckning underhåll och reinvesteringar till de järnvägsstråk som har störst trafikflöden.
  3. Åtgärda den låga nyttjandegraden av servicefönstren, det vill säga den spårtid som Trafikverket reserverar för genomförande av basunderhåll.
  4. Effektivisera underhållet genom att använda effektiv utrustning och prioritera snabbt genomförande vid upphandling av underhåll.
  5. Låt näringslivets behov få större genomslag i arbetet med att öka järnvägens kapacitet och tillförlitlighet.

Enligt rapporten kan dessa åtgärder stärka järnvägens kapacitet och tillförlitlighet på kort sikt. Men slutsatsen är också att det behövs mer insatser för att framtidssäkra det svenska järnvägssystemet.

I ett inslag i Sveriges radio säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson:

− Men det är också viktigt att pengarna går till ett underhåll som är så effektivt och smart med så liten påverkan som möjligt. Då är det intressant med många förslag som kan prövas och vägas mot varandra. Där Trafikverket nu har uppdraget att ta fram de här förslagen.

Rapporten Järnvägslyftet har skrivits av ekonomie doktor Fredrik Bergström, Tore Englén och WSP, och presenterades på ett seminarium, se webbsändning här.