Hoppa till innehåll
godståg passerar perrong

Indikationer i regeringens vårändringsbudget

”För att bygga Sverige starkare och rikare kommer regeringens tillväxtagenda framåt att fokusera på investeringar i infrastruktur, klimatomställning, forskning, energiproduktion, samt regelförenklingar och kompetensförsörjning. Regeringen avser bland annat att lägga fram en forsknings- och innovationsproposition vars fokus är excellens, internationalisering och innovation. Dessutom avser regeringen att lägga fram en infrastrukturproposition och utarbeta en strategi för nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i norra Sverige.” Detta intressanta citat är från vårändringsbudgeten, som för järnvägsbranschens del i övrigt inte innehöll några större nyheter i form av fördelningen av statens medel.

I sammanhanget har Svenskt Näringslivs chefsekonom, Sven-Olov Daunfeldt, tagit tillfället i akt och kommenterat statsbudgetens betydelse för tillväxten. I SvDs Ledarpodd berördes infrastrukturutbyggnad återkommande och återtagandet av den stora underhållsskulden belystes. Daunfeldt var noga med att poängtera att det är av stor vikt att reformer kopplade till infrastrukturen finns med i höstbudgeten – då generellt sätt större reformer kan presenteras. Chefsekonomen lyfte vidare att Sverige behöver en infrastruktur som fungerar – allt ifrån järnvägsnätet till elförsörjningen. Men samtidigt, oavsett investeringstakt, råder det omfattande kompetensbrist på många områden – inte minst inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi behöver därmed satsa på attraktiviteten för att locka den arbetskraft som sedan ska bygga och underhålla landets infrastruktur.

När det gäller privata investeringar i infrastrukturen bedömer Sven-Olof Daunfeldt att vi behöver öppna upp perspektiven och låta statsskulden öka från dagens cirka 35 procent av BNP till cirka 40 procent, det vill säga ökning av det så kallade skuldankaret. Med 0,5 procentenheter högre tillväxttakt och ränta på ränta fram till 2050 skulle över 1 500 miljarder kronor i reformutrymme genereras.

Den 13 maj kl 14.30 välkomnar vi alla medlemmar på årsmöte. Förutom årsmötet och senaste nytt från Tågföretagen kommer också Industriarbetsgivaranas förhandlingschef Per Widolf. Läs mer och anmäl dig

Medielänkar vecka 16

15 april: Mer fokus på tillväxt?

Regeringens vårändringsbudget innehöll inga överraskningar. Men Sven-Olov Daunfeldt från Svenskt Näringsliv och Carl Bergkvist från Stockholms Handelskammare hoppas nu att regeringen kommer börja prioritera tillväxtreformer. Andreas Ericson leder samtalet.
Lyssna på podden på svd.se

Daunfeldt: ”För mycket av en krisbudget”

Vårändringsbudgeten är ovanligt stor, men viktiga satsningar för att få fart på tillväxten saknas, menar Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
Läs artikeln på svensktnaringsliv.se

Kravet: Satsa på infrastruktur – annars lämnar företagen Sverige

Det kommer krävas betydligt mer pengar till vägar och järnvägar framöver än vad som satsas i dag, det menar flera remissinstanser som fått tycka till kring Trafikverkets underlag till regeringen. Trafikverket har räknat på vad det skulle räcka till om man fick upp till 20 procent högre anslag än idag. Branschorganisationen Tågföretagen menar att det egentligen skulle krävas mer men saknar en utredning kring hur mycket pengar som skulle behövas för att klara framtidens utmaningar. Nils Paul, expert infrastruktur på Svenskt Näringsliv, lyfter fram risken för att företag väljer andra marknader.

Landshövdingen kritisk: ”Bygg ut mer och snabbare”

Landshövding Helene Hellmark Knutsson efterfrågar mer offensiva satsningar på infrastrukturen i norr, och det i ett snabbare tempo.
Läs artikeln på vk.se

Bråttom att få ordning på vägar och järnvägar

Närmast dagliga rapporteringar om brister i både väg- och järnvägsnät, förseningar och inställda avgångar bekräftar att omfattande investeringar i infrastrukturen måste till för hela Mälardalsregionen, och det är bråttom. I Örebro är det angeläget att investeringar i mer spårkapacitet genom staden kommer igång för att möta framtida behov, samtidigt som en rad andra satsningar måste till i Örebro län.
Läs artikeln på na.se 

FlixTrain avslutar tågverksamheten i Sverige

FlixTrain avbryter sin verksamhet i Sverige och omlokaliseras till Tyskland på grund av den ökande efterfrågan på prisvärda och hållbara tågresor där. Samtidigt kommer Flix Group att expandera sin bussverksamhet i Sverige med 25 procent för att möta den ökade efterfrågan på detta alternativ.
Läs artikeln på jarnvagsnyheter.se