Hoppa till innehåll

I norr, hos LKAB med flera, ser vi stora intäktsbortfall till följd av brister i infrastrukturen som stoppade trafiken på Malmbanan i flera veckor. Och trots att Malmbanan nu är igång igen så räcker inte kapaciteten till. Leveranserna motsvarar för närvarande inte kundernas efterfrågan. Likaså ser vi rekordstora exportorder som riskerar att inte kunna levereras på grund av bristande infrastruktur och kapacitet. Bland annat har Hitachi Energy larmat om detta.

På grund av bristerna i infrastrukturen riskerar Sverige även att väljas bort när tunga industrier ska välja plats för kommande investeringar.

Igår hade SJ sin årsstämmokonferens, där just dessa förutsättningar för järnvägen diskuterades, de enorma behoven av underhåll och investering stod i centrum. Bolidens vd Mikael Staffas och Sveriges överbefälhavare Michael Bydén betonade järnvägens betydelse för näringslivet, skatteuttag samt civil- och totalförsvar. Det är tydligt att vi alla – beslutsfattare, operatörer, näringslivet och försvaret – måste göra allt vi kan för att säkerställa systemets leverans, nu och i framtiden. För detta krävs mod, som SJ:s vd tillika Tågföretagens ordförande Monica Lingegård, betonade sitt inledningsanförande.

Veckans nyhetsbrev innehåller inbjudningar till intressanta seminarier i maj på temat finansiering, dels alternativ finansiering av infrastrukturutbyggnad, dels finansiering av järnvägsfordon.

Vi har också bjudit in till årsmöte den 13 maj. Vi kommer förutom årsmötet få besök av Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna, och så blir det senaste nytt från Tågföretagen. Läs mer och anmäl dig här

Finansiering av infrastruktur: 

Om hur privat kapital och kompetens kan bidra till att framtidssäkra infrastrukturen.

Almega bjuder den 30 maj in till ett seminarium om alternativa finansierings- och organisationsmodeller för utveckling och förvaltning av transportsystemet. Med utgångspunkt i dagens utmaningar presenteras reformer för ett effektivare, snabbare och mer pålitligt transportsystem för såväl medborgare som näringsliv. På seminariet deltar bland annat Andreas Carlson (KD), infrastruktur- och bostadsminister, Fredrik Bergström, rapportförfattare, Nils Paul, expert infrastruktur Svenskt Näringsliv, Ulrika Heie (C), ordförande Trafikutskottet, Maria Stockhaus (M), ledamot Trafikutskottet, Martin Ådahl (C), ledamot Finansutskottet, Ida Drougge (M), ledamot Finansutskottet, och flera företag. Läs mer och anmäl dig

Finansiering av järnvägsfordon: 

Workshop om implementeringen av Luxemburgprotokollet

The Rail Working Group och Stockholm Centre of Commercial Law på Stockholms universitet bjuder in till en workshop den 15 maj kl 14.00-16.30 för att ge en översikt av de så kallade Luxemburgprotokollet. Ett nytt regelverk trädde i kraft den 8 mars, det så kallade Luxemburgprotokollet till Kapstadskonventionen som handlar om finansiering av järnvägsfordon genom pantsättning av järnvägsfordon. Det finns redan en struktur för att finansiera flygplan och flygplansutrustning. Luxemburgprotokollet är en tillämpning för järnvägen och innebär att ett centralt register upprättas för järnvägsfordon. Läs mer och anmäl dig

Medielänkar vecka 17

Svenskt Näringsliv: Höjt skuldankare kan ge 300 miljarder extra till väg och järnväg

Inom kort lägger Svenskt Näringsliv fram förslag på hur ny kärnraft kan finansieras. Samtidigt pekar de ut tre projekt där privat kapital är med och bygger infrastruktur, bland annat ny järnväg för snabbtåg Oslo–Stockholm. För att få loss pengar föreslår Svenskt Näringsliv att riksdagen höjer det så kallade ankaret i statsskulden från 35 till 40 procent. – Det skulle frigöra kring 300 miljarder under en tioårsperiod, säger vd:n Jan-Olof Jacke.
Läs artikeln på dn.se

Beskedet: Nu höjs avgifterna för tågtransporter: ”Chockartat”

Som en blixt från klar himmel. Så beskriver Mats Erkén, vd på transport- och logistikbolaget ScandFibre, beskedet om att banavgifterna för tunga godståg höjs kraftigt. ”Våra kostnader kommer öka från 44 miljoner kronor i år till 63 miljoner nästa år. Ett otroligt hårt slag mot branschen”, säger han till TN.
Läs artikeln på tn.se

Lars Calmfors: Budgeten diskuterades hela veckan – och alla missade det viktigaste

17 miljarder kronor i utgiftsökningar fick all uppmärksamhet. På så sätt behövde regeringen inte svara på den svåraste frågan: Hur ska finanspolitiken förhålla sig till Riksbankens räntepolitik framöver?
Läs artikeln på dn.se

Kritiken: Trafiksatsningar borde utgå mer från klimatmål

Trafikverkets förslag på kommande väg- och järnvägssatsningar får kritik av flera andra statliga myndigheter som bland annat efterlyser en tydligare koppling till de klimatmål som riksdagen satt upp. Tillväxtverket ser inte att de samhällsekonomiska analyser som används är lämpliga att utgå från om vi ska ställa om mot ett transporteffektivt samhälle. Energimyndigheten ser i sin tur problem med att utgå från trafikprognoser där vägtrafiken ökar. Jonas Eliasson, måldirektör på Trafikverket, menar att trafikprognoserna bara är en grund.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Snart måste vi välja – gods eller folk på tåget

Hos LKAB i Kiruna växer lagren av järnmalm. Trots att trafiken på Malmbanan är igång efter urspårningarna i vinter räcker kapaciteten inte till. Det går helt enkelt inte att leverera det företaget producerar och kunderna frågar efter. När arbetet med att rusta upp spåret kommer igång kan det bli ännu värre.
Läs artikeln på aftonbladet.se

Höjd statsskuld ska finansiera kärnkraft och järnväg

Svenskt Näringsliv är på väg att presentera nya förslag för finansiering av kärnkraftsprojekt i Sverige. Förslaget innefattar även privata investeringar i infrastrukturprojekt, inklusive en ny järnvägslinje mellan Oslo och Stockholm för snabbtåg. För att möjliggöra dessa investeringar föreslås en höjning av det så kallade skuldankaret från 35 till 40 procent.
Läs artikeln på foretagande.se

Klubbat: Ny EU-lag ska förenkla tågresandet i Europa

”Nu måste Europas medlemsländer ta hänsyn till tågtrafiken mellan länderna när man uppdaterar eller bygger ut infrastrukturen. Det kommer också att finnas möjlighet att få europeisk medfinansiering för att skapa ett gemensamt sammanhängande europeiskt transportnät”, säger EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP) till Dagens industri.
Läs artikeln på di.se

Krönika: Inriktningsunderlag på djupt vatten

Jag läser i Trafikverkets inriktningsunderlag att dagens farledsavgifter inte är konstruerade för att skapa så lite undanträngningseffekter av sjötrafik som möjligt. Som gammal utredare av farledsavgifter tar jag mig för min generöst tilltagna panna: Att undvika undanträngningseffekter har väl alltid varit Ledstjärnan (med stort L) för farledsavgifterna? Jag kollar – mycket riktigt. Redan 1826 när vi införde fyr- och båkavgifter debiterades de i förhållande till fartygs dräktighet och därmed till last- och betalningsförmåga. Allt för att undvika undanträngningseffekter. 
Läs artikeln på trafa.se

Sträng vinter sänkte SJ:s resultat

SJ redovisar en förlust på 74 miljoner kronor för första kvartalet 2024. Den stränga vintern gjorde att många tåg fick ställas in på grund av fordonsbrist. Resandet föll med nio procent, vilket slog hårt mot resultatet. SJ lanserar nu ett tiopunktsprogram för att klara nästa vinter bättre. Bland åtgärderna finns ökad verkstadskapacitet och en egen depåskola för att utbilda fler fordonstekniker.
Läs artikeln på jarnvagar.nu