Hoppa till innehåll

Allvarlig konsekvenser om kraven på GSM-R till JNB genomförs

Trafikverket har nu gett ut ändringsmeddelanden om GSM-R till JNB 2015. Ändringarna innebär att efter 1 juli 2015 kommer Trafikverket inte tillåta trafik med fordon som saknar skydd för GSM-R. Meddelandet innehåller tekniska specifikationer för de skydd som krävs för GSM-R-talkommunikation samt ERTMS-utrustade fordon.

I avvikelsemeddelandena föreslår Trafikverket ny lydelse i JNB som innebär att särskilda skydd för GSM-R ska installeras. Förslagen innebär väsentliga modifieringar av fordonens -R-utrustning som ska vara genomförda till 1 juli 2015. Kraven presenteras mindre än fem månader innan de ska vara genomförda och det saknas en konsekvensutredning.

Tågoperatörerna konstaterar att:

  • Om Trafikverket fastställer kraven innebär det att i stort sett all järnvägstrafik i Sverige, inklusive gränsöverskridande trafik, upphör. Det medför ytterst allvarliga konsekvenser för samhällets trafikförsörjning och ekonomi.
  • Ändringen strider mot järnvägslagens krav på interoperabilitet.
  • Först efter 1 juli 2015 är det tillåtet att installera de frekvensfilter Trafikverket specificerar.

Status
Besvarad

Från
Trafikverket

Svar senast