Hoppa till innehåll

Banavgifter ger dyrare transporter

Transportstyrelsens förslag till avgifter medför att ytterligare hinder för järnvägens utveckling läggs till redan tidigare fattade regeringsbeslut om bland annat fördubbling av banavgifter och tågoperatörernas finansieringsansvar för ERTMS ombordutrustning. Konsekvenserna av detta blir dyrare transporter och att många väljer andra transportslag.

Tågoperatörerna vidhåller vår bestämda uppfattning om att den allra största delen av Transportstyrelsens verksamhet ska ses som myndighetsutövning och därmed vara anslagsfinansierad.

Status
Besvarad

Från
Transportstyrelsen

Svar senast